IZMJENA I OBJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE ZA NABAVU USLUGE IZVOĐENJA VERIFICIRANIH PROGRAMA OBRAZOVANJA ODRASLIH

Datum objave: 19. 4. 2019.

Sukladno točki 1.7.dokumentacije za nadmetanje, Objašnjenja i izmjene dokumentacije za nadmetanje i Prilogu 4., Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, naručitelja ŽENSKA GRUPA KARLOVAC “KORAK”, Vladka Mačeka 6, 47 000 Karlovac, OIB: 18417943057 za predmet nabave NABAVA USLUGE VERIFICIRANIH PROGRAMA OBRAZOVANJA ODRASLIH, objavljuje OBJAŠNJENJE I IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE br. …

ŽGK “KORAK” ODRŽALA JAVNU AKCIJU U OTOČCU

Datum objave: 17. 4. 2019.

Danas smo u Otočcu održali javnu akciju kao dio programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ kroz kojeg pružamo podršku i pomoć žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja. Cilj javne akcije bila je promocija programa te upoznavanje javnosti o tome kako im u ostvarivanju prava, u svojstvu žrtve ili svjedoka kaznenog djela …

ZAVRŠENA EDUKACIJA ZA PRUŽANJE USLUGE SOCIJALNOG MENTORSTVA

Datum objave: 16. 4. 2019.

U sklopu projekta “Nova znanja za jednake mogućnosti” održan je i drugi, ujedno i posljednji modul Edukacije iz socijalnog mentorstva. Edukacija se održala u Topuskom – Top Terme od 27. – 29.3. i 8.-10.4.2019.  Na edukaciji su sudjelovale 17 socijalnih radnica iz centara za socijalnu skrb sa karlovačke i Sisačko-moslovačke županije te 2 trenerice za …

Obavijest o nabavi usluga

Datum objave: 10. 4. 2019.

POZIV ŽGK „KORAK“ZA NABAVU USLUGE IZVOĐENJA VERIFICIRANIH PROGRAMA OBRAZOVANJA ODRASLIH   Ženska grupa Karlovac “KORAK“ provodi projekt financiran kroz Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ unutar Otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“, Nova znanja za jednake mogućnosti UP.02.1.1.06.0065. Za potrebe provedbe navedenog projekta objavljujemo  Poziv za nabavu usluge …

Sastanak u Ministarstvu pravosuđa RH – program “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”

Datum objave: 04. 4. 2019.

Predstavnice naše udruge, voditeljica na Programu i psihologinja, sudjelovale su 3. travnja 2019. u Zagrebu u prostoru Ministarstva pravosuđa RH na sastanku s predstavnicama Ministarstva pravosuđa te predstavnicima/cama svih udruga koje sudjeluju u provedbi programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“. Cilj sastanka bio je raspraviti o dosadašnjim iskustvima u njegovoj …

Predstavnice ŽGK „KORAK“ sudjelovale su na dvodnevnoj tematskoj edukaciji za ocd-e koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela

Datum objave: 03. 4. 2019.

Dana 1. i 2. travnja 2019. g. predstavnice Ženske grupe Karlovac “Korak” (zaposlenice i jedna volonterka) sudjelovale su u Zagrebu sa predstavnicima/cama ostalih deset udruga koje provode program “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” na dvodnevnoj tematskoj edukaciji za organizacije civilnog društva koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih …

ODRŽANA EDUKACIJA ZA PRUŽANJE USLUGE SOCIJALNOG MENTORSTVA

Datum objave: 01. 4. 2019.

U sklopu projekta “Nova znanja za jednake mogućnosti” održan je prvi modul edukacije iz socijalnog mentorstva. Edukacija se održala u Topuskom – Top Terme od 27.3.2019. – 29.3.2019. Drugi modul edukacije održat će se od 8.4. – 10.4.2019. Na edukaciji je sudjelovalo 17 stručnjaka iz centara za socijalnu skrb sa područja Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije te …

ŽGK “KORAK” ODRŽALA JAVNU AKCIJU U OGULINU

Datum objave: 25. 3. 2019.

Danas smo u Ogulinu održali javnu akciju kao dio programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ kroz kojeg pružamo podršku i pomoć žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja. Cilj javne akcije bila je promocija programa te upoznavanje javnosti o tome kako im u ostvarivanju prava, u svojstvu žrtve ili svjedoka kaznenog djela …

ODRŽANA JE 8. RADIONICA PROGRAMA ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE MEKIH I PRENOSIVIH VJEŠTINA U KARLOVCU I SISKU

Datum objave: 14. 3. 2019.

U sklopu projekta “Nova znanja za jednake mogućnosti” održana je 8. radionica 13.03.2019.   u Karlovcu, u Centru za socijalnu skrb Karlovac te 12.03.2019. u Sisku, Centru za socijalnu skrb Sisak. Tema radionice je bila osobni ciljevi i to je zadnja radionica sa prvom grupom. Vrijeme nam je brzo prošlo, a korisnici su zadovoljni, jer su …