22.veljače – Europski dan zaštite žrtava kaznenih djela

Datum objave: 13. 3. 2024.

Europska organizacija „Victim Support Europe“ još je ne tako davne 1990. godine, 22. veljače imenovala Europskim danom zaštite žrtava kaznenih djela. Sve članice prema smjernicama Europske komisije shodno tome obilježavaju taj dan kako bi ukazale na važnost provođenja programa i senzibilizirali javnost za razumijevanje pojma žrtve u društvu.

25.10.2012. donesen je ključni dokument Direktiva 2012/29/EU, Europskog parlamenta i Vijeća koji definira osnovna prava žrtava o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te su sve članice dužne uskladiti svoje zakonodavne okvire s direktivom.

Kroz povijest se uvijek radilo na sprečavanju kriminaliteta tj. samog počinjenja kaznenih djela i prekršaja, ali zaštita žrtava je novija sociološka paradigma kojom je žrtva konačno dobila primjerenu društvenu pažnju i zaštitu. Žrtvom može postati bilo tko od nas i zato je važno upoznati se sa pravima koja nam zakonodavni sustav pruža.

Sustav podrške žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela u Republici Hrvatskoj čine Služba za podršku žrtvama i svjedocima pri Ministarstvu pravosuđa i uprave, Odjeli za podršku žrtvama i svjedocima koji djeluju na županijskim sudovima u Osijeku, Sisku, Vukovaru, Sl.Brodu, Rijeci, Zadru, Šibeniku, Splitu, Bjelovaru, Karlovcu i Zagrebu. Tu je i Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja. Telefonski broj NPC jest 116-006. To je besplatna linija otvorena 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu preko koje građani dobivaju informacije, pomoć i podršku na hrvatskom i engleskom jeziku. I na kraju imamo Mrežu podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela.

Program „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ je pokrenut 2018. zahvaljujući inicijativi i financijskoj podršci Ministarstva pravosuđa i uprave, a s ciljem dostupnije i učinkovitije pomoći i podrške žrtvama i svjedocima/kinjama svih kaznenih djela i prekršaja nasilja u obitelji, na teritoriju cijele Republike Hrvatske.

Program „Mreža podrške“ okuplja 11 organizacija civilnog društva: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Delfin Pakrac; Deša Dubrovnik; HERA Križevci, Informativno pravni centar – IPC; ŽGK„KORAK“; SOS Virovitica; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije; Udruga ZvoniMir te Ženska soba kao koordinatorica programa. Program se provodi u 17 županija RH.

Više informacija o programu dostupno je i na službenoj web stranici.

Žrtve i svjedoci/kinje kaznenih djela i prekršaja nasilja u obitelji koji se obrate organizacijama koje provode program „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ dobit će:

  • emocionalnu i praktičnu podršku
  • tehničke i praktične informacije
  • informacije o pravima
  • psihološko savjetovanje
  • pravno savjetovanje
  • pratnju na sud
  • pratnju na policiju, državno odvjetništvo, centre za socijalnu skrb i druge institucije
  • podršku osobama koje nisu prijavile kazneno djelo te podršku nakon završetka sudskog postupka.

Ženska grupa Karlovac „KORAK“ pruža svoje usluge na području Karlovačke i Ličko-senjske županije.
U Karlovačkoj županiji slobodno nam se obratite na telefon: 047/600-392 i 047/616-120 od 8-16h, a u Ličko-senjskoj županiji na mobitel: 091/612-0953 od 8-12h,e-mail: podrska.korak @gmail.com.