Administracija, menadžment volontera i knjigovodstvo

Aktivnost administracije, knjigovodstva i menadžmenta volontera odnose se na operativno vođenje ureda, financijsku administraciju poslovanja organizacije te komunikaciju sa strankama i poslovnim suradnicima. U Odjelu za razvoj i projekte vodi se administracija projekata, uključujući EU projekte.

ŽGK „Korak“ je razvojem volonterskog programa organizirao i sistematizirao volonterske aktivnosti. Volonteri su oduvijek bili snaga „Koraka“, a provedbom programa teži se osiguranju viših standarda kvalitete rada jačajući profesionalne kompetencije volontera s krajnjim ciljem povećanja broja onih koji dugotrajno volontiraju. Volonterske pozicije koje postoje u ŽGK „Korak“ su:

1. Asistent/ica za pružanje pomoći i podrške u učenju djeci žrtvama nasilja u obitelji
2. Savjetnik/ica na SOS telefonu
3. Asistent/ica u provedbi aktivnosti radne terapije korisnika Skloništa- izrade svijeća
4. Promotor/ica rada udruge na štandu
5. Asistet/ica u pripremi edukativnih programa udruge