Aktivnosti Odjela za razvoj i projekte

Provedba EU projekata

ŽGK „Korak“ je 2007. godine započela s apliciranjem i provedbom projekata financiranih iz EU fondova. Važno je napomenuti da se svi dosadašnji projekti „Koraka“ baziraju na potrebi korisnica za pronalaskom zaposlenja s ciljem ekonomskog osamostaljenja. Upravo iz ove aktivnosti provedbe projekata, Korak je počeo razvijati nove usluge kojima pokušava odgovoriti na potrebe ciljne skupine te održati stabilnost svog djelovanja. Slijedi kratki pregled projekata:

1) Projekt „Siguran put ka neovisnom življenju“ (15.7.2015.- 15.9.2016.)

Struktura financiranja: Fond EU: 885.756,82 kn. Cilj projekta je stvoriti preduvjete za  socijalno uključivanje i reintegraciju žena žrtava nasilja u obitelji u društvo te povećati njihovu konkurentnost na tržištu rada.

2) Projekt „Partnerstvo za promjene i razvoj na lokalnom tržištu rada – Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja“ (studeni 2013. – srpanj 2015.)

Struktura financiranja: Fond EU: sufinancira s 232.068,37 €. Cilj projekta je doprinijeti provedbi prioriteta postavljenih u Strategiji razvoja ljudskih potencijala Karlovačke županije kroz primjenu individualnog pristupa, te partnerskog pristupa na lokalnoj razini. U projektu je razvijen i brand zdravKA o kojem više možete saznati na http://ledi.vallis-colapis.hr/

Letak branda zdravKA- Partnerstvo za promjene i razvoj…

Letak Partnerstvo za promjene i razvoj – letak

3) Projekt „Nove vještine za jednake mogućnosti – Poboljšanje pristupa tržištu rada ugroženih skupina“ (rujan 2013.- ožujak 2015.)

Struktura financiranja: Fond EU: sufinancira s 149.656,80 €. Cilj projekta je doprinijeti integraciji nezaposlenih žena pripadnica nacionalnih manjina iz ruralnih područja Karlovačke županije na tržište rada pomoću prilagođenog programa.

Nove vještine za jednake mogućnosti letak

4) Projekt „Preuzmite kontrolu, a mi ćemo skrb – nove usluge skrbi za djecu tražitelja zaposlenja“ (srpanj 2013.- prosinac 2014.)

Struktura financiranja: Fond EU: 198.461,96 €. Cilj projekta je povećanje mogućnosti zapošljavanja nezaposlenih roditelja razvojem nove socijalne usluge.

Preuzmite kontrolu, a mi ćemo skrb – letak

5) Projekt „Vještine za zapošljavanje u ugostiteljstvu i turizmu“ – partnerski projekt s nositeljem British Council-om iz Zagreba (svibanj 2013.- prosinac 2014.)

Struktura financiranja: Fond EU: sufinancira s 106.958,28 €. Cilj projekta je stvaranje podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih, te grupa stanovnika u nepovoljnom položaju.

6) Projekt „Zajedno smo jači-pakt za zapošljavanje-Step“ (studeni 2010. – studeni 2011.)

Cilj projekta je poboljšati zapošljivost nezaposlenih žena kroz stjecanje radnog iskustva kod poslodavaca koji sudjeluju u projektu.  Partneri u projektu su bili Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područna služba Karlovac, Grad Karlovac i Karlovačka županija, a provodio se većinskim dijelom bespovratnim sredstvima Europske Unije: 128.025,74 eura i dijelom sredstvima Ureda za Udruge Vlade RH, provoditelja i partnera- 22.592,78 eura.

7) Projekt „Klubovi za žene – prilagođena individualizirana podrška dugotrajno nezaposlenim ženama“ (studeni 2007.- studeni 2008.)

Partneri u projektu su Grad Karlovac i SELECTIOM d.o.o. Cilj projekta je bio osigurati prilagođenu i individualiziranu podršku i pomoć pri traženju zaposlenja za dugotrajno nezaposlene žene. Projektom se željelo dokazati da individualizirani pristup, prilagođen svakoj pojedinoj ženi, pomoći i imati bolje rezultate po njihovo zapošljavanje.

8) Projekt „Sljedeći korak – socijalna zadruga“ (lipanj 2007.- lipanj 2008.)

Partneri u projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područna služba Karlovac i Dom za starije i nemoćne Sveti Antun. Cilj projekta je pružiti dugotrajno nezaposlenim ženama priliku za samozapošljavanje kroz tzv. socijalnu zadrugu, odnosno zadrugu čiji cilj neće biti stjecanje dobiti za svoje članove, nego usmjeravanje dobiti u daljnje zapošljavanje i/ili druge društvene ciljeve. Projektom se također želi promicati socijalno poduzetništvo kao način zapošljavanja rizičnih skupina, ali i uključivanja poduzetnika i poduzeća u društvena pitanja zajednice.

Društveno poduzetništvo

ŽGK „Korak“ ima iskustvo u području društvenog poduzetništva od 2007. g. kada je kroz projekt „Sljedeći korak- socijalna zadruga“ osnovana Zadruga HerOna za proizvodnju i usluge. Zadruga je bila prvi vid Korakova djelovanja usmjerenog socijalnom cilju, tj. ciljevima sa dobiti koja se ponovno ulaže u socijalnu svrhu, odnosno u zajednicu. U projektu, korisnice su se obučavale za zanimanja čistačice, dadilje, gerontodomaćice te za proizvodnju svijeća.

Ekonomsko osnaživanje

Na području Karlovačke županije, većinu nezaposlenih čine žene. Pri traženju zaposlenja one su u nepovoljnijem položaju od muškaraca. Najčešći razlozi tome su životna dob, briga o djeci i obiteljske obaveze, nedostatak radnog iskustva i/ili velika pauza od zadnjeg zaposlenja, te razlozi psihološke prirode. Iz navedenih razloga, Ženska grupa Karlovac „Korak“ svoje djelovanje od 2007. g. intenzivirala je upravo na području osnaživanja i edukacije (dugotrajno) nezaposlenih žena, s ciljem pozitivnog utjecaja na navedene negativne statističke podatke. Iako kroz navedeni problem prolaze osobe obaju spolova, relevantni podaci ukazuju da u Karlovačkoj županiji, kao jednoj od statistički najsiromašnijih županija, siromaštvo i socijalna isključenost imaju izvjesnu spolnu dimenziju.

Kroz aktivnosti EU projekta „Siguran put ka neovisnom življenju“ nadograđen je prijašnji program za ekonomsko osnaživanje te razvijen novi Edukativno savjetodavni program koji kroz grupne i individualne metode korisnicama pruža neophodne društveno- socijalne alate nužne za samostalan život.

Osiguranje stabilnosti volonterskih programa

Održivost aktivnosti ŽGK „Korak“  postiže se kroz osiguravanje broja stalnih (dugotrajnih) volontera te povećanje tog broja radom na njihovoj motivaciji, osiguravanjem potrebne pomoći i podrške, praćenjem te kvalitetnim edukacijama obzirom na potrebu volontera za pripremu za specifične volonterske pozicije.

Usluga pružanja privremene (ad hoc) vrtićke skrbi o djeci nezaposlenog roditelja koji aktivno traži posao

Usluga je proizašla iz projekta „Preuzmite kontrolu, a mi ćemo skrb- nove usluge skrbi za djecu tražitelja/ ica zaposlenja“ potpisivanjem sporazuma između ŽGK „Korak“, Dječjeg vrtića Karlovac, HZZ-a- PU Karlovac te Grada Karlovca.

Partneri i suradnici u programu

Partneri:

Udruga Jak kao Jakov

Mačeka 1, 47000 Karlovac, Hrvatska

Radionica udruge :

Lana centar Karlovac
Trg bana Petra Zrinskog 10, 2. kat
Predsjednica udruge:
Ivančica Rubido
Mob. 091 891 0248
E-mail: jak.kao.jakov@gmail.com

Web stranica: http://jakkaojakov.hr/

Centar za socijalnu skrb Karlovac

Centar za socijalnu skrb Karlovac je javna ustanova osnovana rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih, sukladno članku 117. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi. Osnovan je za područje Grada Karlovaca s podružnicama u Vojniću i Ozlju.
Sjedište Centra za socijalnu skrb Karlovac je u Karlovcu, I. Meštrovića 10.

MISIJA

Ustanova smo s javnim ovlastima koja pruža pomoć i podršku ljudima u socijalnoj potrebi.

VIZIJA

Partnerskim odnosom s Vama želimo doprinijeti poboljšanju kvalitete života.

Web stranica: http://www.css-karlovac.hr/web/

Suradnici:

Ženska grupa Karlovac „Korak“ surađuje s institucijama na lokalnoj i nacionalnoj razini, organizacijama civilnog društva, skloništima i savjetovalištima, s djelatnicima MUP-a RH, s djelatnicima Državnog odvjetništva, s Poglavarstvom Grada Karlovca- Službom za društvene djelatnosti, Dječjim vrtićem Karlovac i Dječjim vrtićem „Četiri rijeke“ , SUVAG-om u Karlovcu, s Poliklinikom za zaštitu djece Grada Zagreba te drugim relevantnim dionicima.

U 2011. godini osnovana je koalicija sedam nevladinih organizacija koje osiguravaju privremeni smještaj za žene i djecu žrtve nasilja diljem Republike Hrvatske. Sklonište koje vodi ŽGK „KORAK“ prihvaća i obitelji iz drugih Skloništa kojima je promjena grada boravka potrebna iz sigurnosnih razloga.