DIGITALNI PRIRUČNICI

Naša 2 digitalna priručnika napravljena su u sklopu projekta “Snažni u krizi” UP.04.2.1.11.0242. Radi se o projektu za čiju provedbu su u periodu od 18 mjeseci bila osigurana bespovratna sredstva u vrijednosti 64.566,33 €, od čega je 85% (54.881,38 €) osigurano iz Europskog socijalnog fonda i 15% (9.684,95 €) iz Državnog proračuna RH. Provedba projekta započela je 23. lipnja 2022. godine, a završila 23. prosinca 2023. godine. Projekt se provodio u skladu s Nacionalnom strategijom zaštite od nasilja u obitelji, a temelji se na Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i obitelji, promičući rodnu ravnopravnost, te u skladu s Konvencijom o pravima djeteta.