DIGITALNI PRIRUČNIK ZA KRIZNE SITUACIJE

Datum objave: 15. 12. 2023.

DIGITALNI PRIRUČNIK ZA KRIZNE SITUACIJE

Priručnik je osmišljen i napravljen u sklopu projekta Snažni u krizi koji se provodi u razdoblju od 23.06.2022.-23.12.2023. , a kao rezultat edukacija za neposredan rad i završnog programa za očuvanje mentalnog zdravlja. Svrha je davanje i širenje konkretnih informacija vezano za žene obiteljskog nasilja i osobe pogođene kriznom situacijom. Omogućavanje dosega korisnika i pravodobno informiranje na trenutnu potrebu.

Radi se o projektu za čiju provedbu su u periodu od 18 mjeseci osigurana bespovratna sredstva u vrijednosti 486.475,05 kuna, od čega je 85% (413.503,79 kuna) osigurano iz Europskog socijalnog fonda i 15% (72.971,26 kuna) iz Državnog proračuna RH. Provedba projekta je započela 23. lipnja, a završava s 23.prosincem 2023. godine. Projekt se provodi u skladu s Nacionalnom strategijom zaštite od nasilja u obitelji, a temelji se na Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i obitelji, promičući rodnu ravnopravnost, te u skladu s Konvencijom o pravima djeteta.

“Snažni u krizi” projekt je koncentriran na jačanje i unaprjeđenje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva s područja Karlovačke i Virovitičko-podravske županije te doprinosi poboljšanju njihove učinkovitosti u radu u kriznim situacijama. Također, ovim projektom nastavlja se sustavan rad ŽGK „Korak“ i S.O.S. Virovitica na povećanju socijalne uključenosti i osnaživanju krajnje ciljne skupine – žrtava nasilja u obitelji i osoba pogođenih kriznom situacijom, tj. osoba u nepovoljnom položaju.

DIGITALNI PRIRUČNIK ZA KRIZNE SITUACIJE