Izmjena i objašenjenje dokumentacije za nadmetanje br. 1