Jednodnevna specijalizirana edukacija za osobe koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela

Datum objave: 27. 3. 2024.

ŽGK “Korak” je sudjelovao na jednodnevnoj edukaciji za osobe koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama KD

U sklopu Programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” danas 27.03. 2024.g.  je održana specijalizirana edukacija pod vodstvom Anamaria Drožđan-Kranjčec, mag.iur., voditeljice pravnog tima Ženske sobe.

Predavači su bili Branka Lučić s temom: “Specifičnosti pružanja podrške na sudu”, Miren Špek: “Pojedinačna procjena potreba žrtava”, Maja Mamula: “Specifične potrebe žrtava nasilja u obitelji i seksualnog nasilja i specifičnosti u pružanju usluga” i na kraju Anamarie Drožđan-Kranjčec: “Sprečavanje sekundarne viktimizacije i profesionalnog izgaranja”.
Na edukaciji u ime ŽGK “Korak” sudjelovale su:  Azra Berbić, Veronika Lesić, Karla Bojić i Mateja Jakin za područje Karlovačke županije i Nada Rukavina za područje Ličko-senjske županije.

Program “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” se provodi u 17 županija, a  Ženska grupa Karlovac “KORAK” program provodi na području Karlovačke i Ličko-senjske županije.
Program provode Ženska soba kao nositelj te Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Delfin Zamir; Desa Dubrovnik; HERA Križevci– za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar -IPC; Ženska grupa Karlovac KORAK; SOS Virovitica; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir.

Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske.

Sadržaj ove objave u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa i uprave RH.