„KORAK U ŽIVOT BEZ NASILJA“ – PLAN O ZAJEDNIČKOJ RODITELJSKOJ SKRBI

Datum objave: 07. 2. 2023.

U jednoj od naših prijašnjih objava vezanih uz projekt „Korak u život bez nasilja“ pisali smo o temi razvoda braka i postupku obveznog savjetovanja. Kao nastavak tih tema, u ovom ćemo se članku baviti Planom o zajedničkoj roditeljskoj skrbi.

Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi pisani je sporazum kojim roditelji, u postupku obveznog savjetovanja,  dogovaraju zajedničko ostvarivanje roditeljske skrbi po prestanku zajedničkog života. Plan sadrži: mjesto i adresu stanovanja djeteta; vrijeme koje će dijete provoditi sa svakim od roditelja; način razmjene informacija u vezi s davanjem suglasnosti i pristanka pri donošenju odluka važnih za dijete, način razmjene važnih informacija o djetetu, visini uzdržavanja djeteta; način na koji će roditelji rješavati buduća sporna pitanja, a Planom se mogu urediti i druga pitanja koja roditelji smatraju bitnim za dijete. Svojstvo ovršne isprave stječe ovjerom i odobrenjem suda. Zajedničko ostvarivanje roditeljske skrbi može biti uređeno i odlukom suda koja se temelji na sporazumu roditelja kojeg su postigli u postupku na sudu.

U slučaju nepostizanja sporazuma, sud donosi odluku o roditeljskoj skrbi. U postupku donošenja odluke, kada nema sporazuma roditelja, sud utvrđuje mišljenje djeteta, imenuje djetetu posebnog skrbnika koji će zastupati dijete na sudu te može zatražiti stručno mišljenje centra za socijalnu skrb ili sudsko vještačenje.

Nadležnost suda i centra za socijalnu skrb određuje se prema mjestu prebivališta djeteta zadnjeg zajedničkog prebivališta odnosno boravišta bračnih drugova.

Ukoliko ste u postupku obveznog savjetovanja i imate pitanja vezana uz ovaj postupak, Plan zajedničke roditeljske skrbi ili možda neka druga pitanja povezana s ovom temom, slobodno nam se javite na broj telefona 047 600 392 i ugovorite svoj termin pravnog savjetovanja (uživo ili telefonskim putem) kako bismo vam pružili potrebne informacije, pomoć i podršku.

————————————————————————————————————————————–

Projekt „Korak u život bez nasilja“ financiran je iz Europskog socijalnog fonda, u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020“. Vrijednost projekta je 492.773,24 € (3.712.800,00 kn) i provodi se na području Karlovačke županije u razdoblju od 1. srpnja 2021. do 1. srpnja 2023. godine. Cilj je projekta doprinijeti procesu deinstitucionalizacije i socijalnoj uključenosti razvojem izvaninstitucijske podrške za žrtve obiteljskog nasilja. Projekt razvija izvaninstitucijsku uslugu organiziranog stanovanja, unaprjeđuje uslugu psihosocijalne podrške, jača kapacitete stručnjakinja za pružanje usluga te podiže svijest javnosti o procesu deinstitucionalizacije i pravima žrtava nasilja na život u zajednici.