Korak u život bez nasilja_ Asocijativne karte- kreativan alat za rad s traumom

Datum objave: 16. 1. 2023.
Traumatska iskustva osoba koje su doživjele nasilje u obitelji obično su fragmentirana i odvojena od vlastitog ja te dolaze u obliku slika, iznenadnih tjelesnih senzacija, kontinuirane napetosti, strahova, ruminacija (prežvakavanje negativnih misli) i ponašajnih reakcija koje nisu neprilagođene situaciji. Često su takva iskustva nedostupna izravnoj verbalnoj ekspresiji jer ih je riječima teško opisati i približiti ih drugoj osobi. To se osobito odnosi na djecu koja zbog svog jezičnog razvoja nemaju dovoljno fin alat kojim bi predstavila svoj unutrašnji svijet tijekom i nakon iskustava nasilja u obitelji. Stoga se u radu s traumom kao sredstvo komunikacije, prorade iskustava i učenja učinkovitih načina nošenja s poteškoćama, kao i poticanja posttraumatskog rasta koriste asocijativne karte.
Asocijativne karte su jedna od ekspresivnih tehnika koje služe da kroz otvorene sadržaje divergentnim načinima procesiranja informacija i mišljenja osvijestimo i izrazimo vlastita opažanja, osjete, osjećaje, ideje i poimanja iz osobnog iskustva. Karte se mogu koristiti za poticanje kreativnog procesa, za postizanje boljeg uvida u samu/og sebe, oslikavanje nekog događaja ili procesa kojeg je teško opisati riječima te za istraživanje i analiziranje određenih događaja.
U okviru projekta “Korak u život bez nasilja” u kojem nudimo uslugu psihološkog savjetovanja koristimo i različite asocijativne karte. Skloni su im i djeca i odrasli jer su im likovi i situacije koje prikazuju bliski, potiču ih na promišljanje, uspostavljanje veza i ekspresiju kroz raznolike zadatke, poput pričanja životne priče, određivanja izvora stresa, nalaženja rješenja problema, otkrivanje vlastitih jakih strana i slično.
Projekt “Korak u život bez nasilja” financiran je iz Europskog socijalnog fonda, u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014- 2020“. Vrijednost projekta je 3.712.800,00 kn i provodi se na području Karlovačke županije u razdoblju od 1. srpnja 2021. do 1. srpnja 2023. godine. Cilj projekta je doprinijeti procesu deinstitucionalizacije i socijalnoj uključenosti razvojem izvaninstitucijske podrške za žrtve nasilja u obitelji. Projekt razvija izvaninstitucijsku uslugu organiziranog stanovanja, unaprjeđuje uslugu psihosocijalne podrške, jača kapacitete stručnjakinja za pružanje usluga te podiže svijest javnosti o procesu deinstitucionalizacije i pravima žrtava nasilja na život u zajednici.