Međunarodni je dan volontera

Datum objave: 05. 12. 2017.

Međunarodni dan volontera proglasila je opća skupština Ujedinjenih naroda 17. prosinca 1985.  godine. Od tada se svake godine 5. prosinca obilježava Međunarodni dan dobrovoljnog rada za ekonomski i društveni napredak (engl. International Volunteer Day for Economic and Social Development), odnosno Međunarodni dan volontera. Cilj je sve aktivnosti volontera i njihov dobrovoljni rad učiniti vidljivim na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Jednu od osnovnih vrijednosti demokracije predstavljaju građani koji se aktivno uključuju u sva područja društvenog djelovanja. Biti aktivan i odgovoran dvije su osnovne vrline svakog građanina, ali i organizacija koje u svoj rad uključuju volontere. Volonteri nisu samo pomagači, oni su i pokretači i nositelji pozitivnih promjena. Volontiranje je pravo svakog pojedinca da svojim angažmanom sudjeluje u stvaranju zajednice u kakvoj želi živjeti.

 

Stoga, ovom prilikom čestitamo svim našim bivšim i sadašnjim volonterima njihov dan te im se od srca zahvaljujemo na njihovu nesebičnom angažmanu kroz trud i vrijeme koje ulažu u pomaganje drugima.