MREŽA PODRŠKE: OKRUGLI STOL U GOSPIĆU

Datum objave: 08. 6. 2022.

U Kulturno informativnom centru u Gospiću, 07. lipnja 2022. Ženska grupa Karlovac „Korak“ je održala okrugli stol na temu „Uloga policije u sustavu podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela“, a  u sklopu provedbe aktivnosti programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ koji financijski podržava Ministarstvo pravosuđa i uprave RH.

Naglasak okruglog stola bio je na temama predstavljanja iskustva u direktnom radu sa žrtvama, međusobnoj suradnji policije i organizacija civilnog društva koje pružaju podršku i pomoć žrtvama kaznenih djela, upućivanju žrtava od strane policije i drugih tijela i institucija na službe za podršku žrtvama i svjedocima, primjerima dobre prakse te prostoru za unaprjeđenje suradnje.

O temi su izlagale Maida Pamuković iz Službe za podršku žrtvama i svjedocima Ministarstva pravosuđa i uprave RH, Anamaria Drožđan – Kranjčec, koordinatorica programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ ispred Ženske sobe – Centra za seksualna prava, Suzana Valić, policijska službenica Policijske uprave ličko-senjske iz Policijske postaje Senja te Ivana Rapo, savjetnica u provedbi programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ ispred Ženske grupe Karlovac „Korak“.

Okrugli je stol je bio namijenjen predstavnicima/ama policije na području Ličko-senjske županije, uz predstavnike/ce drugih nadležnih tijela, institucija i organizacija civilnog društva koji/e rade sa žrtvama kaznenih djela.

Okrugli stol su svojim prisustvom i aktivnim sudjelovanjem podržali predstavnici/e Policijske uprave ličko-senjske, policijskih postaja Gospić, Novalje, Korenica i Donji Lapac, Centra za socijalnu skrb Gospić, Probacijskog ureda u Gospići i Ličko-senjske županije.

Program „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ na području 17 županija provod 11 organizacija civilnog društva:  Ženska soba – centar za seksualna prava kao koordinatorica te Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Delfin Zamir; Desa Dubrovnik; HERA Križevci– za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar – IPC; Ženska grupa Karlovac KORAK; SOS Virovitica; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir.