Održali smo javnu akciju u Dugoj Resi

Datum objave: 26. 10. 2020.
Danas smo u Dugoj Resi, u suradnji s Policijskom postajom Duga Resa, održali javnu akciju u okviru programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”.
Svrha javne akcije bila je informirati građane i građanke Duge Rese o uslugama koje pružamo kroz ovaj Program, a koje im mogu pomoći ukoliko se nađu u ulozi žrtve ili svjedoka/inje bilo kojeg kaznenog djela ili prekršaja nasilja u obitelji. Svim punoljetnim osobama, i ženama i muškarcima, s područja Karlovačke i Ličko-senjske županije pružamo, za njih besplatne,  sljedeće vrste podrške i pomoći:
  • emocionalnu i praktičnu podršku
  • tehničke i praktične informacije
  • informacije o pravima koje imate kao žrtva/svjedok/oštećenik
  • pravno savjetovanje
  • psihološko savjetovanje
  • pratnju na sud
  • pratnju na policiju, državno odvjetništvo i/ili centre za socijalnu skrb,
  • podršku ukoliko niste prijavili kazneno djelo,
  • podršku nakon završetka sudskog postupka.
Javnu akciju svojim su dolaskom podržali predstavnici/e: Policijske postaje Duga Resa, Centra za socijalnu skrb Duga Resa, Društva Crvenog križa Duga Resa, Karlovačke županije, mediji te naravno građani i građanke Duge Rese.
Program financira Ministarstvo pravosuđa i uprave, koordinatorica je Ženska soba – Centar za seksualna prava, a provodi ga još 10 organizacija civilnog društva na području 13 županija u kojima ne postoje Odjeli za podršku žrtvama i svjedocima pri Županijskim sudovima. Spomenute organizacije civilnog društva su: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac “Korak”; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (S.O.S. telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije); Udruga ZvoniMir.