“KORAK U ŽIVOT BEZ NASILJA” – Održali smo okrugli stol na temu Femicid u Hrvatskoj – zanemareni zločin s dalekosežnim posljedicama

Datum objave: 25. 5. 2023.

Dana 24. svibnja 2023. u Karlovcu smo održali okrugli stol na temu  Femicid u Hrvatskoj – zanemareni zločin s dalekosežnim posljedicama koji je bio namijenjen predstavnicima/ama nadležnih pravosudnih tijela i institucija koji/e rade sa ženama i djecom žrtvama nasilja u obitelji,  predstavnicima/ama udruga koji/e se bave srodnim područjem rada kao i stručnjakinjama Ženske grupe Karlovac „Korak“.

 

Panelistice su bile vrsne stručnjakinje u svom području,  a ovdje ih navodimo po redoslijedu izlaganja:

  1. Lana Kučer, mag.iur., stručna suradnica, Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje:

         “Pravni okvir femicida – poredbeno pravna uređenja i preporuke”.

 

  1. mr. sc. Lana Bobić, teologinja i aktivistkinja za zaštitu ljudskih prava:

         “Važnost prepoznavanja prisilne kontrole”. 

 

  1. mr. sc. Dunja Bonacci Skenderović, nezavisna stručnjakinja za suzbijanje nasilja nad ženama:

         “Prikaz podataka o femicidu u Hrvatskoj u razdoblju od 2016.-2022.”.

Okrugli stol organizirala je Ženska grupa Karlovac “Korak” kao dio kampanje  „KORAK ka nenasilnom društvu“ u okviru projekta „Korak u život bez nasilja“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda, u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020“. Vrijednost projekta je 492.773,24 € (3.712.800,00 kn), a  provodi se na području Karlovačke županije u razdoblju od 1. srpnja 2021. do 1. srpnja 2023.godine.