Održana edukacija za policijske službenike/ce Policijske postaje Duga Resa

Datum objave: 06. 9. 2023.
Danas smo u prostoru Policijske postaje Duga Resa, u suradnji s Policijskom upravom karlovačkom i Policijskom postajom Duga Resa, održali edukaciju za policijske službenike/ce Policijske postaje Duga Resa.
Edukaciju je ispred naše udruge održala Sandra Turkanović, voditeljica aktivnosti programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“, a prisustvovali su joj policijski službenici/ce i rukovoditelji/ice koji/e se u svom radu susreću sa žrtvama te im pružaju određenu potporu i potrebne informacije.
Naglasak edukacije bio je kako pomoći i dati podršku žrtvama kaznenih djela, poštujući stručne standarde te pružiti potporu na nepristran, obziran, nediskriminirajući i stručan način kao i važnost i načini suradnje među dionicima koji pružaju podršku žrtvama, posebno suradnja između policijskih službenika/ca i djelatnika/ca organizacija civilnog društva.
Ovaj se program provodi u 17 županija, a ŽGK “Korak” kroz njega pruža podršku i pomoć žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela u Karlovačkoj i Ličko-senjskoj županiji. Financijski ga podržava Ministarstvo pravosuđa i uprave RH.