Održana prosvjedna akcija “Sigurnost žena je odgovornost države”

Datum objave: 22. 8. 2023.

Dana 21.08.2023. u 11h kod Paviljona Katzler u Karlovcu održana je prosvjedna akcija “Sigurnost žena je odgovornost države” kao reakcija na brutalno ubojstvo Nizame Hećimović u Bosni i Hercegovini. Ovaj femicid još jednom je pokazao nefunkcioniranje sustava za zaštitu žena od nasilja, a s istim problemom susreću se i žene Hrvatske.

 

Stoga smo jučer solidarno stale uz Ujedinjene žene BiH kako bismo se borile za prava žena i prava žena na život. Femicid je ubojstvo žene zato što je žena. Nezavisne stručnjakinje analizirale su slučajeve femicida te prepoznale rizične faktore na strani žrtve i na strani počinitelja. Femicid se može predvidjeti te se kao takav može i mora spriječiti.

I u Hrvatskoj su žene ubijene, a država ne radi ništa. 1. listopada biti će peta godina od ratifikacije Istanbulske konvencije, a još nisu poduzete mjere kako bi se stvorili uvjeti za njeno provođenje.

Ujedinjene žene Hrvatske su jučer u 19 gradova rekle svoje zahtjeve:

 

1. da Vlada hitno osnuje radnu skupinu koja će raditi na donošenju zakonskih rješenja
za reguliranje femicida;
2. definiranje femicida kao zasebnog kaznenog djela u Kaznenom zakonu;
3. donošenje zakona koji će regulirati sve oblike nasilja nad ženama i staviti
sankcioniranje nasilja nad ženama isključivo u kaznenu sferu;
4. donošenje Nacionalne strategije koja uključuje sve oblike nasilja nad ženama, u
skladu s Istambulskom Konvencijom i s predviđenim sredstvima za provedbu u
državnom proračunu.