Poziv na sudjelovanje u projektu Nova znanja za jednake mogućnosti UP.02.1.1.06.0065

Datum objave: 29. 10. 2018.

Ženska grupa Karlovac “Korak” zajedno sa svojim partnerima, Centrom za socijalnu skrb Karlovac i Centrom za socijalnu skrb Sisak, poziva sve zainteresirane nezaposlene osobe, a koje nisu redoviti studenti ili učenici, raspoloživi su za posao te aktivno traže posao, da se prijave za sudjelovanje u projektu Nova znanja za jednake mogućnosti.

Projekt traje od 6.9.2018.g. – 5.9.2020.g., ukupna vrijednost mu je 1.463.255,00 kn, te je u potpunosti financiran bespovratnim sredstvima Europske unije, iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014- 2020. Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju socijalne uključenosti i zapošljavanju marginaliziranih skupina na području Karlovačke i Sisačko- moslavačke županije. Korisnici projekta su 32 nezaposlene osobe na području Karlovačke županije te 32 na području Sisačko-moslavačke županije.

Interes za sudjelovanje u projektu možete iskazati osobno u ŽGK „KORAK“ na adresi V. Mačeka 6/II  u Karlovcu,ili dolaskom na organizirane info radionice. Za područje Karlovačke županije prva info radionica će se održati 6.11.2018.g. u Centru za socijalnu skrb Karlovac, na adresi I. Meštrovića 10, Karlovac s početkom u 9h (molimo prethodno najaviti dolazak). Za područje Sisačko- moslavačke županije, na info radionici možete sudjelovati 8.11.u 9 h u CZSS Sisak ili 12.11. u 11 h u HZZ-u u Glini.

Sve dodatne informacije možete dobiti i na Korakovom broju telefona 047 600 392, na našoj web stranici https://www.grupakorak.hr/  , na e-mail adresi  korak.marginalizirane@gmail.com , te kod naših partnera: CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB SISAK I CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB KARLOVAC.

Više informacija o projektu potražite i u Poziv korisnicima