Program Savjetovališta i Tajnog skloništa

Savjetovalište
U sklopu aktivnosti Savjetovališta, ŽGK „Korak“ pruža (za korisnice besplatne) usluge savjetovanja i informiranja, a najznačajnije usluge koje žene mogu dobiti u Savjetovalištu jesu besplatno pravno savjetovanje i odvjetničko zastupanje pred sudom, te besplatna psihološka pomoć (za korisnice Skloništa i Savjetovališta).

SOS telefon
SOS telefon za žene i djecu za potrebe krizne intervencije djeluje od početka rada Udruge. Prosječno godišnje primi gotovo 800 poziva od osoba u krizi zbog nasilja u obitelji. Korisnice/i mogu putem SOS telefona dobiti sve informacije o mogućnostima zaštite koje im stoje na raspolaganju putem aktivnosti Udruge, pri čemu ne moraju iznijeti osobne podatke ukoliko smatraju da bi to dodatno ugrozilo situaciju u kojoj se nalaze.
Pozivatelji na SOS telefon ne moraju nužno biti žrtve nasilja, već svi drugi relevantni dionici koji trebaju informaciju za daljnje postupanje(djelatnici policije, centara za socijalnu skrb, odgojno- obrazovnih ustanova..).

Tajno sklonište za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji
Najkritičniji trenuci su neposredno nakon žrtvinog bijega od nasilnika kada se žrtve u šoku i često fizički ozlijeđene te u strahu za sigurnost svoje djece, nemaju kuda skloniti. U takvim su situacijama najčešće prepuštene same sebi. Smještajem u Tajno sklonište ženama i njihovoj djeci daje se mogućnost za novi početak te život bez nasilja.

Tajno sklonište započelo je s radom 1. srpnja 2002.g. Zadaća Tajnog skloništa je osiguravanje sigurnog smještaja i zaštite ženama i djeci koji su trpjeli nasilje u obitelji, savjetovanje i edukacija korisnica/ka usmjerene njihovom osnaživanju i stjecanju novih znanja i sposobnosti, te pružanje stručne pomoći (psihološke, pravne i odvjetničke).

Usluga korištenja privremenog prijelaznog smještaja
Grad Karlovac je kao pridruženi partner na EU projektu „Siguran put ka neovisnom življenju“ ustupio stan na korištenje ženama i njihovoj djeci žrtvama nasilja u obitelji kao međufazu između života u Tajnom skloništu te samostalnog življenja. Ugovorom o korištenju usluge privremenog prijelaznog smještaja, 2 žene s djecom slobodne su koristiti osigurani smještaj bez plaćanja najamnine i u razdoblju od godinu dana ili dok kod njih ne nastupe uvjeti za samostalno življenje.

Financiraju:

 

 

 

 

 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA