Projekt Tolerancija na full jer nasilje nije cool!

ŽGK „KORAK“ provodi projekt „Tolerancija na full jer nasilje nije cool!“ iz područja prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017. godini, financiranog sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Kroz navedeni projekt radi se na području prevencije nasilja i nasilnog ponašanja među mladima u partnerskim vezama. Partneri na projektu su Karlovačka županija i LAG Vallis Colapis. Predviđeno trajanje projekta je 10 mjeseci, započeo je 15. listopada 2017.g.

Projektom se direktno pristupa mladim ljudima (15-17 godina), odnosno učenicima 2. i 3. razreda svih 12 srednjih škola Karlovačke županije: Ekonomsko-turističke škole, Trgovačko-ugostiteljske škole, Gimnazije Karlovac, Medicinske škole, Mješovito industrijsko-obrtničke škole, Prirodoslovne škole, Tehničke škole, Šumarske i drvodjeljske škole,  Gimnazije Bernardina Frankopana, Obrtničke i tehničke škole, Srednje škole Duga Resa te Srednje škole Slunj.

 

Opći cilj projekta je prevencija i smanjenje svih oblika nasilja i nasilnog ponašanja među mladima, s naglaskom na prevenciju i smanjenje nasilja u partnerskim vezama među mladima.

 

Specifični ciljevi su:
povećati svijest o vrstama i oblicima nasilnog ponašanja, njegovim rizicima i posljedicama na mlade osobe i njihovu okolinu te ih uputiti u načine postupanja i djelovanja kako bi sami izbjegli postati žrtvom nasilja kao i na koji način pomoći vršnjacima iz svoje okoline izloženima nasilju;

potaknuti aktivno i učinkovito sudjelovanje mladih ljudi u razvoju novih vještina i obrazaca ponašanja, a u svrhu smanjenja pojavnosti svih oblika nasilja i nasilnog ponašanja

– te informirati širu javnost o utjecaju i posljedicama nasilja među mladima, s naglaskom na utjecaj i posljedice koje nasilničko ponašanje ima u partnerskim vezama među mladima.

 

Prva aktivnost je održavanje informativno edukacijskih predavanja u svim srednjim školama Karlovačke županije koja će obuhvaćati motiviranje učenika za uključivanje u Trening za trenere. Nakon toga, formirat će se skupina od 24 učenika (dvoje iz svake škole)  koji će sudjelovati u Treningu za trenere u kojem će učenici – treneri aktivno sudjelovati na ciklusu radionica na temu prevencije nasilja u partnerskim vezama među mladima gdje će izrađivati edukacijski materijal koji će kasnije biti korišten na radionicama u školama. Zatim će, uz mentore iz ŽGK „Korak“, formirati grupu podrške na društvenoj mreži u kojoj će svi učenici moći postavljati pitanja i tražiti savjete, a učenici – treneri će aktivno pratiti rad grupe i pomagati vršnjacima. Također, održat će se edukativna radionica na temu volonterstva mladih sa ciljem edukacije mladih ljudi o volonterstvu kao alternativnom obliku ponašanja i provođenja slobodnog vremena suprotnom nasilnom ponašanju, koju će provesti predstavnica LAG Vallis Colapis. Po završetku Treninga za trenere učenici će dobiti diplome od ŽGK „Korak“ za uspješno savladan trening te će stečena znanja prenositi svojim vršnjacima kroz predavanja u školama. Predviđeno je da svi učenici – treneri za svoje sudjelovanje u Treningu te u daljnjem radu dobiju Potvrde o kompetencijama stečenim volontiranjem, volonterske knjižice s upisanim satima.

 

Rezultati koji se očekuju po završetku provedbe projekta su podaci o vrstama i učestalosti nasilja i nasilnog ponašanja među adolescentima 2. i 3. razreda srednjih škola Karlovačke županije dobiveni ispunjavanjem anonimnih upitnika. Projekt je održiv i u narednim godinama kroz nastavak edukativno – suportivnog djelovanja učeničke grupe (učenici-treneri) te redovito ažuriranje grupe na društvenoj mreži.