Provedba projekta “Korak u život bez nasilja”

Datum objave: 02. 9. 2022.
U sklopu projekta „Korak u život bez nasilja“, uz psihološko savjetovanje, pružamo i pravno savjetovanje za naše korisnice.
• Gdje mogu prijaviti nasilje?
• Moram li sve radnje poduzimati sama?
• Kome se sve mogu obratiti za pomoć?
• Što je besplatna pravna pomoć i kako ju mogu dobiti?
• Koja su moja prava kao žrtve ili oštećenika/ce u postupku pred sudom?
Ovo su samo neka od pitanja s kojima se susrećemo i na koja vam možemo dati odgovor. Budući da je svaki slučaj nasilja specifičan, za kvalitetno pravno savjetovanje uvijek preporučamo dogovoriti termin. Termin možete dogovoriti na tel: 047/600-392 ili 047/616-120.
Ovaj projekt financiran je iz Europskog socijalnog fonda, u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“. Vrijednost projekta je 3.712 800 kn i provodi se na području Karlovačke županije u razdoblju od 1. srpnja 2021. do 1. srpnja 2023. godine. Cilj projekta je doprinijeti procesu deinstitucionalizacije i socijalnoj uključenosti razvojem izvaninstitucijske podrške za žrtve obiteljskog nasilja. Projekt razvija izvaninstitucijsku uslugu organiziranog stanovanja, unaprjeđuje uslugu psihosocijalne podrške, jača kapacitete stručnjakinja za pružanje usluga te podiže svijest javnosti o procesu deinstitucionalizacije i pravima žrtava nasilja na život u zajednici.
Što smo postigli do sada?
U posljednjih godinu i dva mjeseca provođenja imenovanog projekta uslugu organiziranog stanovanja u tri stana koristilo je 18 korisnica i korisnika (od planiranih 15). Psihosocijalnu podršku je primilo 35 korisnica i korisnika (od planiranih 20) , a dodatno se educirala polovica naših stručnjakinja koje izravno rade sa žrtvama obiteljskog nasilja.
S radom nastavljamo i dalje kako bi smo podigli svijest javnosti provedbom kampanje o pravima žrtava obiteljskog nasilja s naglaskom na pravo na život u zajednici.