Rad sudova Karlovačke i Ličko-senjske županije i održavanje rasprava

Datum objave: 06. 5. 2020.

Radno vrijeme sudova (Županijski sud u Karlovcu u sjedištu suda u Karlovcu i Stalnoj službi u Gospiću, Općinski sud u Karlovcu i Općinski sud u Gospiću)  od 11. svibnja 2020. bit će u redovno radno vrijeme od 7:00-15:00 sati.

Sudovi nastavljaju s ODRŽAVANJEM ROČIŠTA od 11. svibnja 2020. nadalje rukovodeći se kriterijima hitnosti predmeta (predmeti u kojima je određen istražni zatvor), starosti predmeta, predmeta koji su pred okončanjem te vodeći računa o broju sudionika u predmetu.

SVI PODNESCI dostavljaju se putem e-komunikacije, e-maila, pošte ili putem fax-a (adrese i brojevi nalaze se na web stranicama sudova) te se neće moći neposredno predavati u sudskim pisarnicama.

SVE INFORMACIJE će se strankama davati isključivo putem telefona objavljenih na web stranicama sudova ili putem e-mailova, a stranke se upućuju i na aplikacije e-predmet ili e-građani (uvid u spis, stanje spisa itd.).

IZVIDI SPISA omogućit će se 09,00 do 13,00 sati (osim u vremenu stanke između 11:00-11:30 sati) u predvorju zgrade uz obavezno korištenje rukavica i zaštitne maske.

SUD ĆE PRIMATI JEDINO: stranke, svjedoke, branitelje, punomoćnike stranaka, zakonske zastupnike stranaka, vještake, tumače, državne odvjetnike i dr. KOJI SU POZVANI NA RASPRAVE, UZ PREDOČENJE POZIVA I ODLUKE SUCA/SUTKINJE U TOM PREDMETU.

 

ZA VIŠE INFORMACIJA pogledajte web stranice navedenih sudova:

Županijski sud u Karlovcu u sjedištu suda u Karlovcu i stalnoj službi u Gospiću: http://sudovi.pravosudje.hr/zska/

Općinski sud u Karlovcu: http://sudovi.pravosudje.hr/oska/img/File/odlukaRasprave.pdf

Općinski sud u Gospiću: http://sudovi.pravosudje.hr/OSGS/index.php?linkID=171 (odluka o radu suda bit će stavljena do petka, 8. svibnja 2020.).