Tko smo mi

Ženska grupa Karlovac „Korak“ je nevladina, neprofitna, nepolitička udruga koja od kolovoza 1998.g. djeluje u cilju zaštite ljudskih, a posebno ženskih i dječjih prava, zaštite obitelji i zaštite od nasilja.

Mi pružamo pomoć svim ženama i djeci žrtvama nasilja bez obzira na njihovu rasnu, nacionalnu ili vjersku pripadnost.

Svrha
Svrha osnivanja udruge je poboljšanje položaja žena na području Karlovačke županije kroz promociju i zaštitu ženskih i dječjih ljudskih prava te kroz osnaživanje žena za aktivno uključivanje u društveni život zajednice.

Ciljevi
informiranje o nasilju uopće; osvještavanje, prepoznavanje uzroka i posljedica kršenja ljudskih, ženskih i dječjih prava; pružanje podrške, pomoći i zaštite ženama i djeci žrtvama svih oblika nasilja; jačanje njihove samosvijesti i samopouzdanja za preuzimanje odgovornosti za sebe, te donošenje odluka i poduzimanje aktivnosti u cilju osiguranja samostalnosti i neovisnosti.

Misija
Misija Ženske grupe Karlovac „Korak“ je podizanje stupnja osjetljivosti i odgovornosti društva za problematiku ljudskih, ženskih i dječjih prava, promocija i lobiranje za njihovu praktičnu implementaciju i ostvarivanje u svakodnevnom životu te prevencija i neposredna zaštita žena i djece žrtava nasilja u obitelji.