TRODNEVNA SPECIJALIZIRANA EDUKACIJA ZA RAD SA ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA U SKLOPU PROGRAMA „MREŽA PODRŠKE“

Datum objave: 31. 3. 2022.

U sklopu programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ financiranog od strane Ministarstva pravosuđe i uprave održana je specijalizirana trodnevna edukacija za rad sa žrtvama kaznenih djela. Edukaciju održanu u Zagrebu od 28.03. do 30.03. organizirala je koordinatorica Programa, Ženska soba – Centar za seksualna prava.

Edukacija je bila namijenjena predstavnicima/ama partnerskih organizacija koje s radom započinju u novim županijama u 2022. g. te predstavnicima/ama partnerskih organizacija koje rade u ostalim županijama, ali imaju manje od godine iskustva rada na ovom Programu. Ispred Ženske grupe Karlovac „Korak“ na edukaciji su sudjelovale Ivana Rapo, savjetnica u provedbi programa „Mreža podrške“ za Ličko-senjsku županiju te dvije psihologinje udruge.

Ključne teme kojima smo se bavili na edukaciji su:

 • Specifičnosti pružanja podrške žrtvama i svjedocima – praktični aspekti
 • Psihološki aspekti svjedočenja
 • Utjecaj traume – općenito
 • Potrebe žrtava i svjedoka
 • Pružanje informacija žrtvama, komunikacija sa žrtvama i svjedocima
 • Rad sa žrtvama specifičnih kategorija kaznenih djela
 • Relevantni propisi koji se odnose na područje prava žrtava i svjedoka svih kaznenih djela i procedure u kaznenom i prekršajnom postupku osobito s osvrtom na obiteljsko nasilje
 • Provođenje pojedinačne procjene potreba žrtve
 • Opis tijeka postupanja od prijave do okončanja kaznenog/prekršajnog postupka
 • Dostupni oblici pomoći i podrške žrtvama i svjedocima od strane državnih institucija i drugih organizacija
 • Poslovi odjela za podršku žrtvama i svjedocima na županijskim sudovima
 • Upoznavanje s procedurama vezano za podršku žrtvama i svjedocima na sudu, suradnja i komunikacija sa službenicima suda, pravila ponašanja na sudu
 • Uloga pružatelja podrške na sudu

Facialitatorica edukacije i jedna od predavačica je bila Anamaria Dražđan-Kranjčec, (Ženska soba – Centar za seksualna prava). Nadalje, predavači/ice su bili: dr. sc. Maja Mamula (Ženska soba – Centar za seksualna prava), Nikica Hamer Vidmar (Ministarstvo pravosuđa i uprave – Služba za podršku žrtvama i svjedocima), Branka Lučić (Odjel za podršku žrtvama i svjedocima – Županijski sud Vukovar), Miren Špek (Udruga za podršku žrtvama i svjedocima), Fani Bugarin Šoljan (Centar za građanske inicijative Poreč) i Matea Babić (Županijski sud u Zagrebu).

Program „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ financira Ministarstvo pravosuđa i uprave RH, a provodi ga Ženska soba – Centar za seksualna prava, kao koordinatorica, u partnerstvu s 10 organizacija civilnog društva: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir.

Više o Programu saznajte i na https://mrezapodrskeisuradnje.com/