U sklopu projekta „Snažni u krizi“ otvoren je poziv za volontere/ke

Datum objave: 16. 1. 2023.

ŽGK „Korak“ raspisuje javni poziv za sve zainteresirane za volonterski angažman u našoj organizaciji. Poziv je otvoren do 20.01.2023. (petak), a zainteresirani se mogu prijaviti na mail: savjetovaliste.korak@gmail.com (forma slobodna, navesti osnovne podatke, kontakt i zašto želite volontirati te na kojoj/im poziciji/ama)

Potrebni/e su tri volontera/ke i to na sljedećim pozicijama:

  1. Asistent/ica za digitalni marketing

–              praćenje rada i aktivnosti Udruge

–              redovito/kontinuirano objavljivanje sadržaja o aktivnostima i djelatnosti Udruge na web stranici i Facebook stranici Udruge (npr. najave aktivnosti/dogadanja, osvrti o održanim aktivnostima, edukacijama, događanjima Udruge), po potrebi u dogovoru s osobom koja je vezana uz sadržaj na koji se objava odnosi

–              redovito vođenje evidencije sati volontiranja, mjesečno izvještavanje asistenta/ice u okviru projekta „Snažni u krizi“ te koordinatorice volontera/ki

–              davanje prijedloga za poboljšanje rada Udruge.

 

  1. Asistent/ica u administraciji

–              praćenje rada i aktivnosti Udruge

–              redovito ažuriranje mailling liste partnera, sudionika, volontera, medija i dr. kojima šaljemo npr. pozive za događanja, newsletter i sl.

–              vođenje tablice sudjelovanja djelatnika/ca Udruge na različìtim događanjima/edukacijama i sl.

–              redovito vođenje evidencije sati volontiranja, mjesečno izvještavanje asistenta/ice u okviru projekta „Snažni u krizi“ te koordinatorice volontera/ki

–              davanje prijedloga za poboljšanje rada Udruge.

 

  1. Asistent/ica za rad na SOS telefonu

–              upoznavanje s radom Udruge (primarno s tematikom nasilja u obitelji i pružanjem podrške i pomoći žrtvama nasilja u obitelji)

–              edukacija od strane djeIatnika/ca Udruge o načinu rada na SOS telefonu (s naglaskom na pravilan pristup žrtvi nasilja u obitelji — psihološki aspekt rada sa žrtvama nasilja u obitelji)

–              pružanje direktne podrške i pomoći žrtvama nasilja u obitelji

–              vođenje dokumentacije/evidencije vezano uz pruženu pomoć i podršku putem SOS telefona

 

Volonterski angažman je u sklopu projekta „Snažni u krizi“ UP.04.2.1.11.0242, a od volontera očekujemo angažman kroz cijelu 2023. godinu, odgovornost, ozbiljnost, senzibiliranost za tematiku ljudskih prava, nasilja u obitelji , nasilja nad ženama, djecom, osobama s invaliditetom i dr. te najvažnije, afinitet prema volonterskom angažmanu u organizacijama civilnog društva.

Prije samog započinjanja volonterskog angažmana volonteri/ke će biti educirani o radu ŽGK „Korak“, problematici nasilja u obitelji, pružanju podrške i pomoći žrtvama nasilja u obitelji, programima i projektima te aktivnostima koje Udruga u sklopu njih provodi. Tijekom cijelog razdoblja angažmana rad volontera/ki će imati podršku asistentice koja u okviri projekta „Snažni u krizi“ koordinira volontere projekta, kojoj će ujedno podnositi redovita izvješća o svom angažmanu. Volonteri/ke će s koordinatoricom volontera/ki imati redovite sastanke i/ili konzultacije te joj podnositi evidencije volonterskih sati.Za svaku od navedenih volonterskih pozicija trebamo po jednog volontera/ku.

 

 

 

Ženska grupa Karlovac “Korak”, u partnerstvu s SOS Virovitica, provodi projekt „Snažni u krizi“ UP.04.2.1.11.0242, Europski socijalni fond, operativni program 2014.-2020.

Radi se o projektu za čiju provedbu su u periodu od 18 mjeseci osigurana bespovratna sredstva u vrijednosti 486.475,05 kuna (64.566.33 eura), od čega je 85% (413.503,79 kuna (54.881,38 eura)) osigurano iz Europskog socijalnog fonda i 15% (72.971,26 kuna (9.684,95 eura)) iz Državnog proračuna RH. Provedba projekta je započela 23. lipnja, a završava s 23.prosincem 2023. godine. Projekt se provodi u skladu s Nacionalnom strategijom zaštite od nasilja u obitelji, a temelji se na Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i obitelji, promičući rodnu ravnopravnost, te u skladu s Konvencijom o pravima djeteta.

“Snažni u krizi” projekt je koncentriran na jačanje i unaprjeđenje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva s područja Karlovačke i Virovitičko-podravske županije te doprinosi poboljšanju njihove učinkovitosti u radu u kriznim situacijama.

Više informacija o projektu “Snažni u krizi” možete zatražiti putem maila: savjetovaliste.korak@gmail.com (kontakt osoba: Ivana Rapo).

Više informacija o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

 

 

suk