Korak u život bez nasilja- usluga pravnog savjetovanja

Datum objave: 20. 12. 2022.

U okviru projekta „ Korak u život bez nasilja “pružamo i pravno savjetovanje za naše korisnice.

Jeste li znali da kao žrtva bilo kojeg kaznenog djela pa tako i nasilja u obitelji, imate cijeli niz zajamčenih prava. Imate pravo:

• na informacije o vašim pravima koje su vam dužni dati policija, istražitelj, državno odvjetništvo i sud
• na psihološku i drugu stručnu pomoć organizacija za pomoć žrtvama
• na zaštitu od zastrašivanja i odmazde
• na zaštitu dostojanstva tijekom ispitivanja kao svjedoka
• da budete saslušani bez neopravdane odgode nakon podnošenja kaznene prijave te da se daljnja saslušanja provode samo u mjeri u kojoj je to nužno za potrebe kaznenog postupka
• na pratnju osobe od povjerenja pri poduzimanju radnji u kojima sudjelujete
• da se medicinski zahvati prema vama poduzimaju u najmanjoj mjeri i samo ako su krajnje nužni za potrebe kaznenog postupka
• podnijeti prijedlog za progon i privatnu tužbu sukladno odredbama Kaznenog zakona
• sudjelovati u kaznenom postupku kao oštećenik
• biti obaviješteni o odbacivanju kaznene prijave i odustajanju državnog odvjetnika od kaznenog progona te pravo preuzeti kazneni progon umjesto državnog odvjetnika
• na obavijest od državnog odvjetnika o poduzetim radnjama povodom vaše prijave i podnošenja pritužbe višem državnom odvjetniku
• da na vaš zahtjev bez nepotrebne odgode budete obaviješteni o ukidanju pritvora ili istražnog zatvora, bijegu okrivljenika i otpuštanju osuđenika s izdržavanja kazne zatvora te mjerama koje su poduzete radi vaše zaštite
• da na vaš zahtjev budete obaviješteni o svakoj odluci kojom se pravomoćno okončava kazneni postupak
• za kaznena djela za koja je propisana kazna zatvora teža od pet godina, ako trpite teže posljedice kaznenog djela, na stručnu pomoć savjetnika na teret proračunskih sredstava pri podnošenju imovinskopravnog zahtjeva
• na novčanu naknadu u skladu s posebnim zakonom, ako ste pretrpjeli teške tjelesne ozljede ili teško narušenje zdravlja kao posljedicu kaznenog djela nasilja počinjenog s namjerom.

Znamo da su zakonski propisi često nerazumljivi, stoga ukoliko Vas zanima pojašnjenje nekog od navedenih prava, obratite nam se s povjerenjem na broj telefona 047 600 392 i ugovorite termin pravnog savjetovanja (uživo ili telefonskim putem), kako bismo Vam pojasnili na razumljiv način što koje pravo znači i na koji ga način možete ostvariti.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Projekt „ Korak u život bez nasilja” financiran je iz Europskog socijalnog fonda, u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020“. Vrijednost projekta je 3.712.800,00 kn i provodi se na području Karlovačke županije u razdoblju od 1. srpnja 2021. do 1. srpnja 2023. godine. Cilj je projekta doprinijeti procesu deinstitucionalizacije i socijalnoj uključenosti razvojem izvaninstitucijske podrške za žrtve obiteljskog nasilja. Projekt razvija izvaninstitucijsku uslugu organiziranog stanovanja, unaprjeđuje uslugu psihosocijalne podrške, jača kapacitete stručnjakinja za pružanje usluga te podiže svijest javnosti o procesu deinstitucionalizacije i pravima žrtava nasilja na život u zajednici.