ZAPOČELA EDUKACIJA „SEKSUALNO NASILJE NAD I MEĐU DJECOM I MLADIMA“ U SKLOPU JEDNOKRATNE PODRŠKE „KORAK DO PODRŠKE“

Datum objave: 05. 3. 2020.

Dana 3.3. i 4.3. održan je 1. modul edukacije za djelatnice ŽGK „Korak“ u prostorijama Trgovačko-ugostiteljske škole Karlovac, a u sklopu jednokratne podrške „Korak do podrške“. Edukaciju su vodile djelatnice Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, psihologinje Kristina Krulić Kuzman i Lidija Štelcer. Psihologinje su djelatnicama ŽGK „Korak“ kroz predavanja, primjere i vježbe objasnile pravnu perspektivu seksualnog nasilja, definicije, vrste i indikatore seksualnog nasilja.
Tema edukacije bila je od velike koristi djelatnicama ŽGK „Korak“ upravo zbog bliskog kontakta i rada sa žrtvama seksualnog nasilja te s nestrpljenjem očekujemo nastavak edukacije.
Ovaj projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.