Završen 1. modul edukacije iz Risk Managementa – Financijsko upravljanje

Datum objave: 19. 9. 2022.

U petak 16. rujna naše djelatnice i djelatnice partnerske organizacije SOS Virovitica u sklopu projekta “Snažni u krizi” UP.04.2.1.11.0242 odslušale su prvi online modul edukacije Risk Management – Financijsko upravljanje, pod vodstvom edukatora iz tvrtke Poslovna učinkovitost. Uvodni prvi modul orijentiran je na razjašnjavanje koncepta upravljanja rizicima, pa su se tako naše kolegice upoznale s temeljnim odrednicama i ključnim procesima za upravljanje rizicima te metodologijom procjene praćenja rizika, sve kako bismo u kriznim situacijama bile što spremnije za pružanje adekvatnih usluga krajnjim korisnicima naših usluga. Drugi modul edukacije predviđen je za 29. i 30. rujna kad će se više govoriti o internoj reviziji i kontroli u upravljanju rizicima.

Ova edukacija nastavak je to ulaganja kontinuiranih napora naših radnica za jačanjem vlastitih stručnih kapaciteta kako bismo mogle adekvatno odgovoriti na izazove koje pred nas stavljaju krizna vremena i biti na usluzi našoj lokalnoj zajednici.

***

“Snažni u krizi” projekt je orijentiran na jačanje stručnih kapaciteta za OCD-e na području Karlovačke, Virovitičko-podravske, Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije, a koji rade sa žrtvama nasilja u obitelji, osobama u nepovoljnom položaju te osobama pogođenima kriznom situacijom.

Radi se o projektu za čiju provedbu su u periodu od 18 mjeseci osigurana bespovratna sredstva u vrijednosti 486.475,05 kuna, od čega je 85% (413.503,79 kuna) osigurano iz Europskog socijalnog fonda i 15% (72.971,26 kuna) iz Državnog proračuna RH. Provedba projekta je započela 23. lipnja, a završava s 23.prosincem 2023. godine. Projekt se provodi u skladu s Nacionalnom strategijom zaštite od nasilja u obitelji, a temelji se na Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i obitelji, promičući rodnu ravnopravnost, te u skladu s Konvencijom o pravima djeteta.