Informativna radionica Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku o Pozivu „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“

Datum objave: 06. 11. 2017.

Na radionici održanoj 03. studenog  2017. u Rijeci, čiji je cilj bio detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima i prihvatljivim aktivnostima, kriterijima Poziva te postupcima za prijavu i dodjelu sredstava za provedbu projekata, aktivno su sudjelovale i predstavnice naše udruge.

Info radionica, uz informativni karakter o samom Pozivu, bila je i  izvrsna prilika potencijalnim prijaviteljima za postaviti pitanja te tako dobiti odgovore na nejasnoće vezane uz pisanje prijave na Poziv te kasniju provedbu projekta.

Opći cilj programa dodjele bespovratnih sredstava je poduprijeti projekte koji će povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada s marginaliziranim skupinama. Specifični ciljevi Poziva su: dokvalifikacija, prekvalifikacija i stjecanje stručnih znanja pripadnika ciljane skupine kroz razvoj i provedbu programa obrazovanja odraslih uz korištenje metoda i tehnika prilagođenih korisnicima s različitim vrstama invaliditeta; osnaživanje te razvoj mekih i transverzalnih (prenosivih) vještina marginaliziranih skupina razvojem i provedbom ciljanih programa te radionica; razvoj i širenje individualiziranog pristupa u pružanju usluga mentorstva korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu s ciljem radne aktivacije i socijalnog uključivanja; jačanje kapaciteta stručnjaka iz različitih sektora u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih s pristupom tržištu rada za pripadnike ciljnih skupina.

Poziv je raspisan u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna financijska alokacija iznosi 99.918.750,00 kn, a Poziv je otvoren do 31.12. 2019. godine.