IZMJENA I OBJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE ZA NABAVU USLUGE IZVOĐENJA VERIFICIRANIH PROGRAMA OBRAZOVANJA ODRASLIH

Datum objave: 19. 4. 2019.

Sukladno točki 1.7.dokumentacije za nadmetanje, Objašnjenja i izmjene dokumentacije za nadmetanje i Prilogu 4., Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, naručitelja ŽENSKA GRUPA KARLOVAC “KORAK”, Vladka Mačeka 6, 47 000 Karlovac, OIB: 18417943057 za predmet nabave NABAVA USLUGE VERIFICIRANIH PROGRAMA OBRAZOVANJA ODRASLIH, objavljuje

OBJAŠNJENJE I IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE br. 1.

Ženska grupa Karlovac “KORAK“ provodi projekt financiran kroz Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ unutar Otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“, Nova znanja za jednake mogućnosti UP.02.1.1.06.0065.

 

Objašnjenje i izmjenu dokumentacije možete preuzeti u nastavku ili na sljedećoj internetskoj adresi – http://www.strukturnifondovi.hr.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti sljedećoj kontakt osobi: Dominik Nizić

e-mail: odvjetnik.nizic@gmail.com

mob:   +385 (0)98 892-270.

Priloženi dokumenti:

Izmjena i objašnjenje dokumentacije za nadmetanje br. 1