Jeste li znali da ŽGK “Korak”, osim što radi sa ženama i djecom, radi i s počiniteljima nasilja u obitelji, kao i mladima koji su počinili kazneno djelo??!!

Datum objave: 03. 6. 2022.

“Mijenjam sebe – mijenjam društvo” naziv je trogodišnjeg programa čiji je nositelj Ženska grupa Korak i kojem je cilj pružanje podrške i praćenje žena i djece po izlasku iz Skloništa za žrtve nasilja u obitelji, ali i psihosocijalno savjetovanje onih koji čine nasilje te psihosocijalni tretman za maloljetne počinitelje kaznenih djela.

Ovim programom od starijih aktivnosti ŽGK “Korak” je nastavila pružati podršku i praćenje žena i djece po izlasku iz Skloništa za žrtve nasilja u obitelji gdje osiguravamo njihovu kvalitetnu reintegraciju u društvo i olakšavamo prilagodbu na samostalan život. Također, važno je uz podršku žrtvama i represiju počinitelja, raditi upravo s počiniteljima nasilja u obitelji. Stoga valja istaknuti da nasilno ponašanje nije dovoljno samo kazniti već ga treba i promijeniti te zato mnoge zemlje, uključujući i Hrvatsku, pored kazni predviđaju i izricanje mjera, pa tako između ostalih i mjeru obiteljsko-pravne zaštite putem koje Koraku CZSS Karlovac upućuje počinitelje nasilja u obitelji. U ovoj usluzi se radi na stjecanju uvida i prihvaćanja odgovornosti za vlastito nasilno ponašanje, usvajanju samokontrole ponašanja, promjeni uvjerenja koja pridonose održavanju nasilnog odnosa i unaprjeđenju socijalnih vještina. Nadalje, savjetovanje počinitelja kaznenih djela općenito govoreći može se definirati kao pomoć u postizanju optimalnog rasta i razvoja te životu bez kaznenih djela. Stoga, konkretno ciljevi provođenja mjere posebne obveze namijenjene maloljetnim počiniteljima kazenih djela mogu biti smanjiti recidiv u kaznenim djelima i upotrebi sredstva ovisnosti, pomoći mladima u prevladavanju manifestiranih teškoća, zatim poboljšati obiteljsku komunikaciju te ojačati socijalnu mrežu i samopouzdanje.

Program sa 170 tisuća kuna godišnje financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a ukupan iznos je 510 tisuća kuna.