“MREŽA PODRŠKE” – terenski posjet predstavnica Ministarstva pravosuđa i uprave RH

Datum objave: 08. 9. 2023.
Danas su nas, u okviru redovnog godišnjeg terenskog nadzora, posjetile Maida Pamuković i Anita Crnković-Penić, predstavnice Službe za podršku žrtvama i svjedocima pri Ministarstvu pravosuđa i uprave RH.
Kao i inače, u ugodnoj atmosferi, prešli smo aktivnosti (odrađene kao i one koje nam tek slijede) programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” za Karlovačku i Ličku -senjsku županiju, izazove s kojima se suočavamo u radu te načine na koje ih pokušavamo riješiti, uz korisne prijedloge za isto.
Program provodi jedanaest organizacija civilnog društva u 17 županija, koordinatorica je Ženska soba, a financijski ga podržava Ministarstvo pravosuđa i uprave RH.
Više o programu, njegovim uslugama, članicama te kome se možete obratiti za pomoć u svojoj županiji, dostupno je na službenoj web stranici programa: https://mrezapodrskeisuradnje.com/hr/