OBAVIJEST O NABAVI USLUGA

Datum objave: 12. 6. 2020.

Naručitelj ŽENSKA GRUPA KARLOVAC “KORAK”, Vladka Mačeka 6, 47 000 Karlovac pokrenuo je postupak nabave temeljem Pravila za neobveznike Zakona o javnoj nabavi za nabavu pod nazivom „IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU POSTOJEĆE STAMBENE ZGRADE U ZGRADU ZA ORGANIZIRANO STANOVANJE“

Naziv projekta: Siguran KORAK ka dostojanstvenom stanovanju

Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020., Europski fond za regionalni razvoj

Poziv: „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“, referentne oznake: KK.08.1.3.04.

Poziv za dostavu ponuda i dokumentacija su objavljeni 12.06.2020. godine na internetskim stranicama: www.strukturnifondovi.hr

POSTUPAK NABAVE S OBVEZNOM OBJAVOM

Kratak opis nabave:
Predmet nabave je usluga izrade projektne dokumentacije (snimak postojećeg stanja, glavni projekt i izvedbeni projekti sa troškovnicima radova sukladno projektnom zadatku) za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju postojeće stambene zgrade u zgradu za organizirano stanovanje.

Rok za dostavu ponuda je 23. lipnja 2020. godine do 10 sati. 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti sljedećoj kontakt osobi: Nikolina Letić

Email: nikolina@lumennice.hr

Kontakt telefon: +385 91 44 555 10

Priloženi dokumenti:

Poziv-na-dostavu-ponuda_12.06.2020

PRILOG-I.-Ponudbeni-list_12.06.2020

PRILOG-II.-Troškovnik_12.06.2020

PRILOG-III.-Projektni-zadatak_12.06.2020

PRILOG-IV_Popis-izvršenih-usluga_12.06.2020