Održan Okrugli stol u sklopu projekta Zakoračimo u život bez nasilja- unapređenje usluge psihološkog savjetovanja za žrtve nasilja u obitelji

Datum objave: 15. 3. 2022.

Jučer je održan okrugli stol pod nazivom “Usluge psihološkog savjetovanja i psihološke procjene u savjetovalištima za žrtve nasilja u obitelji” koji je organizirala Ženska grupa Karlovac „Korak“ u sklopu projekta “Zakoračimo u život bez nasilja – unapređenje usluge psihološkog savjetovanja žrtava obiteljskog nasilja.”
Na okruglom stolu izložene su sljedeće teme: Rad u savjetovalištu- iskustva i izazovi u radu sa žrtvama nasilja u obitelji (Marijana Nahod, djelatnica Savjetovališta Udruga žena NIT Korenica); Specifičnosti rada sa djecom i mladima (Petra Tamarut, mag. psych., Udruga ZvoniMir); Psihološka procjena u radu sa žrtvama nasilja u obitelji (Tanja Javorina, mag. psych., Ženska grupa Karlovac „Korak“).
Zahvaljujemo predstavnicima centara za socijalnu skrb, osnovnih i srednjih škola kao i predstavnicima lokalnih OCD-a na odazivu. Puno hvala i našim izlagačicama koje su odlično i stručno ovladavale temama.
*********************
Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 1. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.477.085,50 kn i u potpunosti je financiran sredstvima Europske unije. Projekt se provodi u partnerstvu sa Udrugom ZvoniMir iz Knina i Udrugom žena NIT iz Korenice, te se provodi na području Karlovačke, Šibensko-kninske i Ličko-senjske županije.