ODRŽAN OKRUGLI STOL ŽGK „KORAK“ U GOSPIĆU U OKVIRU PROGRAMA “MREŽA PODRŠKE I SURADNJE ZA ŽRTVE I SVJEDOKE KAZNENIH DJELA”

Datum objave: 30. 5. 2019.

Jučer smo u Gospiću održali okrugli stol kao dio programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” kroz kojeg pružamo podršku i pomoć žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja.

Cilj okruglog stola, na temu „Važnost međusektorske suradnje u pružanju podrške i pomoći žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja“ bio je na jednom mjestu okupiti predstavnike pravosudnih tijela, institucija, ustanova i udruga koje rade ili dolaze u doticaj sa žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja te čuti njihova iskustva u radu kao i prepreke i izazove s kojima se suočavaju te ojačati suradnju svih dionika, s krajnjim ciljem pružanja kvalitetnije pomoći i podrške osobama kada se nađu u situaciji da su žrtva ili svjedok/kinja kaznenog djela ili prekršaja.

 Na okruglom stolu izlagali su:

  1. MINISTARSTVO PRAVOSUĐA REPUBLIKE HRVATSKE: Maida Pamuković, voditeljica Odjela za razvoj i  koordinaciju sustava podrške žrtvama i svjedocima i međunarodnu suradnju
  2. ODJEL ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA ŽUPANIJSKOG SUDA U ZADRU: Dragana Marina, stručna suradnica
  3. ŽENSKA SOBA – CENTAR ZA SEKSUALNA PRAVA: Anamaria Drožđan-Kranjčec, koordinatorica programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”
  4. ŽENSKA GRUPA KARLOVAC „KORAK“: Sandra Turkanović, voditeljica programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” Ženske grupe Karlovac „Korak“
  5. OPĆINSKI SUD U GOSPIĆU: Dubravka Rukavina, predsjednica Suda  i članica Županijskog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Ličko-senjske županije
  6. UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA: Miren Špek, izvršni direktor Udruge i voditelj programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” Udruge za podršku žrtvama i svjedocima

Okrugli stol svojom su nazočnošću i aktivnim sudjelovanjem podržali predstavnici: Ličko-senjske županije, Grada Gospića, Općinskog državnog odvjetništva u Gospiću, Policijske uprave ličko-senjske, Centra za socijalnu skrb Gospić, Probacijskog ureda u Gospiću, Zatvora u Gospiću te predstavnici medija.

Okrugli stol dio je  programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” financiranog od strane Ministarstva pravosuđa RH. Nositeljica je Ženska soba – Centar za seksualna prava, a provodi ga još 10 organizacija civilnog društva na području cijele Hrvatske, odnosno u onim županijama u kojima ne postoje odjeli za pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima pri županijskim sudovima.