ODRŽANA 3. RADIONICA PROGRAMA ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE MEKIH I PRENOSIVIH VJEŠTINA U KARLOVCU

Datum objave: 15. 2. 2019.

Danas, 15.2.2019.g., održana je treća radionica u Karlovcu, u Centru za socijalnu skrb Karlovac, unutar Programa za razvoj i unapređenje mekih i prenosivih vještina. Na radionici su sudjelovali korisnici projekta Nova znanja za jednake mogućnosti UP.02.1.1.06.0065, a tema radionice je bila komunikacija.  Korisnici su kroz radionicu naučili kako uspješno komunicirati te koliko je zapravo komunikacija važna, odnosno način na koji komuniciramo. Također, naučili su razliku između verbalne i neverbalne komunikacije, te koliko je zapravo neverbalna komunikacija bitna, iako joj ne pridajemo previše pozornosti. Korisnici su zadovoljni radionicom, jer su naučili nešto novo i svakom radionicom se sve više međusobno upoznaju.

Podsjećamo da je ovo tek prva grupa korisnika od ukupno 4 grupe s područja Karlovačke županije te ukoliko imate želju, možete nam se priključiti u projekt, dolaskom u ured ŽGK “Korak”.

U utorak, 19.2.2019., imamo treću radionicu u Sisačko-moslavačkoj županiji, u Centru za socijalnu skrb Sisak. Napominjemo da imate osigurani besplatni prijevoz kombijem na sve radionice i edukaciju. Više informacija o projektu donosimo u nastavku.

Nova znanja za jednake mogućnosti traje od 6.9.2018.g. – 6.9.2020.g., ukupna vrijednost mu je 1.463.255,00 kn, te je u potpunosti financiran bespovratnim sredstvima Europske unije, iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014- 2020. Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju socijalne uključenosti i zapošljavanju marginaliziranih skupina na području Karlovačke i Sisačko- moslavačke županije. Korisnici projekta su 32 nezaposlene osobe na području Karlovačke županije te 32 na području Sisačko-moslavačke županije. Korisnici projekta su nezaposlene osobe, uključujući dugotrajno nezaposlene, žrtve nasilja u obitelji te korisnike prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Sve dodatne informacije možete dobiti kroz Poziv korisnicima, na Korakovom broju telefona 047 600 392, na našoj web stranici https://www.grupakorak.hr/  , na e-mail adresi  korak.marginalizirane@gmail.com , te kod naših partnera: CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB SISAK I CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB KARLOVAC.