ODRŽANA 3. RADIONICA PROGRAMA ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE MEKIH I PRENOSIVIH VJEŠTINA U SISKU

Datum objave: 19. 2. 2019.

Danas, 19.2.2019.g., održana je treća  radionica u Sisku, u Centru za socijalnu skrb Sisak, unutar Programa za razvoj i unapređenje mekih i prenosivih vještina. Na radionici su sudjelovali korisnici projekta Nova znanja za jednake mogućnosti UP.02.1.1.06.0065, a tema radionice je bila komunikacija.  Korisnici su upoznati sa važnosti komunikacije, sa verbalnom i neverbalnom komunikacijom. Zadovoljni su radionicom, naučili su  koliko je komunikacija i način komuniciranja  zapravo bitna u svakodnevnom životu, a do sada nisu previše davali važnosti tomu.
Zahvaljujemo našem partneru u projektu, Centru za socijalnu skrb Sisak, na ustupljenom prostoru za radionice.

Podsjećamo da je ovo tek prva grupa korisnika od ukupno 4 grupe s područja Sisačko – moslavačke županije te ukoliko imate želju, još uvijek  nam se možete priključiti u projekt, dolaskom u ured ŽGK “Korak” ili kod našeg partnera u Sisku, Centru za socijalnu skrb Sisak.

Napominjemo da imate osigurani besplatni prijevoz kombijem na sve radionice i edukaciju. Više informacija o projektu donosimo u nastavku.

Nova znanja za jednake mogućnosti traje od 6.9.2018.g. – 6.9.2020.g., ukupna vrijednost mu je 1.463.255,00 kn, te je u potpunosti financiran bespovratnim sredstvima Europske unije, iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014- 2020. Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju socijalne uključenosti i zapošljavanju marginaliziranih skupina na području Karlovačke i Sisačko- moslavačke županije. Korisnici projekta su 32 nezaposlene osobe na području Karlovačke županije te 32 na području Sisačko-moslavačke županije. Korisnici projekta su nezaposlene osobe, uključujući dugotrajno nezaposlene, žrtve nasilja u obitelji te korisnike prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Sve dodatne informacije možete dobiti kroz Poziv korisnicima, na Korakovom broju telefona 047 600 392, na našoj web stranici https://www.grupakorak.hr/  , na e-mail adresi  korak.marginalizirane@gmail.com , te kod naših partnera: CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB SISAK I CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB KARLOVAC.