Održana 5. info radionica u projektu Nova znanja za jednake mogućnosti UP.02.1.1.06.0065

Datum objave: 05. 12. 2018.

4.12.2018.g. održana je i 5. radionica na projektu Nova znanja za jednake mogućnosti i to u organizaciji HZZ PU Karlovac, kojima ovim putem zahvaljujemo na pomoći i suradnji te lijepom dočeku u CISOK-u Karlovac. Odaziv korisnika, kao i interes za projekt, je bio velik, a radionicu su još jednom održale naše marljive trenerice Davorka i Anita.

Za sudjelovanje u projektu možete se prijaviti osobno u ŽGK „KORAK“ na adresi V. Mačeka 6/II  u Karlovcu, ili dolaskom na organizirane info radionice.

U nastavku donosimo više o projektu.

Nova znanja za jednake mogućnosti traje od 6.9.2018.g. – 6.9.2020.g., ukupna vrijednost mu je 1.463.255,00 kn, te je u potpunosti financiran bespovratnim sredstvima Europske unije, iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014- 2020. Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju socijalne uključenosti i zapošljavanju marginaliziranih skupina na području Karlovačke i Sisačko- moslavačke županije. Korisnici projekta su 32 nezaposlene osobe na području Karlovačke županije te 32 na području Sisačko-moslavačke županije. Korisnici projekta su nezaposlene osobe, uključujući dugotrajno nezaposlene, žrtve nasilja u obitelji te korisnike prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Sve dodatne informacije možete dobiti kroz Poziv korisnicima, na Korakovom broju telefona 047 600 392, na našoj web stranici https://www.grupakorak.hr/  , na e-mail adresi  korak.marginalizirane@gmail.com , te kod naših partnera: CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB SISAK I CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB KARLOVAC.