ODRŽANA TREĆA INFO RADIONICA U PROJEKTU NOVA ZNANJA ZA JEDNAKE MOGUĆNOSTI UP.02.1.1.06.0065 PRI HZZ ISPOSTAVA GLINA

Datum objave: 13. 11. 2018.

12.11.2018. u 11 h održana je treća info radionica u projektu Nova znanja za jednake mogućnosti UP.02.1.1.06.0065  u suradnji sa HZZ Područni ured Sisak, Ispostava Glina. Naši treneri za zapošljavanje, Davorka i Momir,  ovim su sudionicima predstavili projekt i projektne aktivnosti te radili na aktivnosti odabira pripadnika ciljne skupine.

Za sudjelovanje u projektu možete se prijaviti osobno u ŽGK „KORAK“ na adresi V. Mačeka 6/II  u Karlovcu, ili dolaskom na organizirane info radionice.

U nastavku donosimo više o projektu.

Nova znanja 

za jednake mogućnosti traj

e od 6.9.2018.g. – 5.9.2020.g., ukupna vrijednost mu je 1.463.255,00 kn, te je u potpunosti financiran bespovratnim sredstvima Europske unije, iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudsk

i potencijali 2014- 2020. Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju socijalne uključenosti i zapošljavanju marginaliziranih skupina na području Karlovačke i Sisačko- moslavačke županije. Korisnici projekta su 32 nezaposlene osobe na području Karlovačke županije te 32 na području Sisačko-moslavačke županije. Korisnici projekta su nezaposlene osobe, uključujući dugotrajno nezaposlene, žrtve nasilja u obitelji te korisnike prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Sve dodatne informacije možete dobiti kroz Poziv korisnicima, na Korakovom broju telefona 047 600 392, na našoj web stranici https://www.grupakorak.hr/  , na e-mail adresi  korak.marginalizirane@gmail.com , te kod naših partnera: CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB SISAK I CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB KARLOVAC.