ODRŽANA EDUKACIJA „OBUKA ZA RAD SA ŽENAMA SA ISKUSTVOM SEKSUALNOG NASILJA“ U SKLOPU JEDNOKRATNE PODRŠKE „KORAK DO PODRŠKE“

Datum objave: 16. 3. 2020.

U sklopu jednokratne podrške „Korak do podrške“ od 10.3. – 13.3. održana je edukacija za djelatnice ŽGK „Korak“. Edukaciju je vodila feministkinja i psihologinja Lepa Mlađenović.

Cilj edukacije je bio razumijevanje feminističkog pristupa seksualnom nasilju, upoznavanje sa neurobiološkim pristupom traumi seksualnog nasilja, upoznavanje osnovnih principa funkcioniranja emocija, upoznavanje s tehnikama i vještinama podrške u procesu oporavka od traume.

Zahvaljujemo Lepi Mlađenović na dolasku!

Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.