ODRŽANA JAVNA AKCIJA U SENJU

Datum objave: 08. 10. 2020.
Danas smo u centru Senja informirali građane i građanke o programu “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”, dijelili promotivne info letke Programa, razgovarali s predstavnicama tijela i institucija koje rade sa žrtvama i svjedocima, rješavali konkretne upite, dali izjavu za medije.
Hvala svim građanima i građankama koji/e su došli/e, pitali//e, uzeli/e letke. Hvala predstavnicama Policijske postaje Senj, Centra za socijalnu skrb Senj, Obiteljskog centra Senj i Općinskog suda u Crikvenici – Stalne službe u Senju na tome što su prisustvujući podržali našu javnu akciju te sa iskrenim zanimanjem razgovarali s nama. I hvala Radio Senju što je medijski popratio javnu akciju.

 

Program financira Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, koordinatorica Programa je Ženska soba – Centar za seksualna prava, a provodi ga 10 organizacija civilnog društva: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac “Korak”; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir.