ODRŽANA POČETNA KONFERENCIJA PROJEKTA „TOLERANCIJA NA FULL JER NASILJE NIJE COOL!“

Datum objave: 27. 11. 2017.

Dana 27. studenog 2017. godine, Ženska grupa Karlovac „Korak“ predstavila je novi projekt pod nazivom „Tolerancija na full jer nasilje nije cool!“, koji se provodi u trajanju od 10 mjeseci, u razdoblju od 15. listopada 2017. do 14. kolovoza 2018. Program je financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 57.000,00 kuna. Partneri na projektu su Karlovačka županija i LAG Vallis Colapis.

Projekt su u ime ŽGK „KORAK“ predstavile  Mirjana Duduković, predsjednica udruge i Davorka Bišćan, psihologinja (umjesto psihologinje Tatjane Mergl, vanjske suradnice na ovom projektu, ujedno i dugogodišnje vanjske suradnice ŽGK „KORAK“)  te u ime LAG Vallis Colapis  Martina Marušić Britvec, voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti LAG Vallis Colapis i koordinatorica Volonterskog centra Kupa koji djeluje unutar navedenog LAG-a. Prisutni su bili i predstavnici Karlovačke županije, Policijske uprave karlovačke te predstavnici srednjih škola.

U projektu sudjeluje svih 12 srednjih škola Karlovačke županije; u Karlovcu: Ekonomsko-turistička škola, Trgovačko-ugostiteljska škola, Gimnazija Karlovac, Medicinska škola, Mješovita industrijsko-obrtnička škola, Prirodoslovna škola, Tehnička škola, Šumarska i drvodjeljska škola; u Ogulinu: Gimnazija Bernardina Frankopana, Obrtnička i tehnička škola; u Dugoj Resi: Srednja škola Duga Resa te u Slunju: Srednja škola Slunj.

Opći cilj projekta je prevencija i smanjenje svih oblika nasilja i nasilnog ponašanja među mladima, s naglaskom na prevenciju i smanjenje nasilja u partnerskim vezama među mladima, uključujući i elektroničko nasilje u takvim vezama, kroz pružanje točnih informacija o nasilju (što je nasilje, podjela nasilja, uzroci nasilnog ponašanja) adolescentima drugih i trećih razreda srednjih škola u županiji.

Zadovoljstvo što su upravo u ovom projektu izrazila je i voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti LAG Vallis Colapisa Martina Marušić Britvec, predstavljajući svoju ulogu u projektu koja se odnosi na upoznavanje učenika s volonterstvom, s kojim će biti upoznati u sklopu projekte aktivnosti Trening za trenere.

Naglasak na projektu je na provedbi efikasne edukacije srednjoškolaca kao ranjive društvene skupine o prevenciji nasilja i nasilnog ponašanja u partnerskim vezama među mladima. S tim u vezi, mjerljivi rezultati koji se očekuju po završetku provedbe projekta su konkretni i točni podaci o vrstama i učestalosti nasilja i nasilnog ponašanja među adolescentima drugih i trećih razreda srednjih škola Karlovačke županije dobiveni ispunjavanjem anonimnih upitnika te ocjena uspješnosti projekta i ostvarenje njegovih ciljeva na kraju njegove provedbe. Rezultati koji se žele postići projektom, pretpostavljaju učinkovitu edukaciju o prevenciji i smanjenje stope nasilja među mladima.

Aktivnost koja je trenutno u provedbi, od strane stalne vanjske suradnice ŽGK „KORAK“ psihologinje Tatjane Mergl, su uvodna predavanja po školama, koja se provode od prošlog tjedna i izvodit će se do sredine prosinca, nakon kojih u siječnju počinje Trening za trenere. Trening za trenere održat će se kroz siječanj, veljaču i ožujak 2018. u kojem će učenici – treneri aktivno sudjelovati na ciklusu radionica na temu prevencije nasilja u partnerskim vezama među mladima, izrađivat će edukacijski materijal koji će kasnije biti korišten na radionicama u školama, osmislit će elektronski internetski banner (postavljen na svim službenim web stranicama partnera i srednjih škola). Banner će voditi na stranicu ŽGK „Korak“, na kojem će se nalaziti svi relevantni podaci o projektu, tijek projekta i rezultati. Učenici – treneri, uz mentore iz ŽGK „Korak“ će formirati grupu podrške na društvenoj mreži u kojoj će svi učenici, koji imaju potrebu, moći postavljati pitanja i tražiti savjete, a učenici – treneri će aktivno pratiti rad grupe i svojim zalaganjem pomagati vršnjacima. Također, održat će se edukativna radionica na temu volonterstva mladih sa ciljem edukacije mladih ljudi o volonterstvu uopće te volonterstvu kao alternativnom obliku ponašanja i provođenja slobodnog vremena suprotnom nasilnom ponašanju. Ovu će radionicu provoditi predstavnica LAG Vallis Colapis. Po završetku Treninga za trenere učenici će dobiti diplome od ŽGK „Korak“ za uspješno savladan trening te će stečena znanja prenositi svojim vršnjacima kroz predavanja u školama do kraja školske godine, uz prisustvo mentora iz ŽGK „Korak“. Projektom je predviđeno da svi učenici – treneri za svoje sudjelovanje u Treningu te u daljnjem radu (aktivnom djelovanju u formiranoj grupi na društvenoj mreži te provedbi radionica/predavanja svojim vršnjacima) dobiju Potvrde o kompetencijama stečenim volontiranjem, volonterske knjižice s upisanim satima koje su proveli volontirajući na projektnim aktivnostima (koje će osigurati partner LAG Vallis Colapis) te će sa svakim  učenikom – trenerom biti potpisan i Ugovor o volontiranju.