ODRŽANA SUPERVIZIJA U SKLOPU PROGRAMA “PROMJENA – KORAK DO SIGURNOSTI”

Datum objave: 29. 11. 2019.

Danas je završena dvodnevna supervizija edukacije i umrežavanja predstavnika institucija koje rade s počiniteljima i žrtvama obiteljskog nasilja i ŽGK “Korak” provedene u drugoj godini provedbe programa “Promjena – korak do sigurnosti”. Na superviziji je sudjelovala predstavnica CZSS Karlovac kao partnera u Programu te predstavnici Županijskog suda Karlovac, Općinskog državnog odvjetništva, Policijske postaje Duga Resa, Dječjeg vrtića Karlovac, Mješovite industrijsko-obrtničke škole, Opće bolnice Karlovac, Doma za odgoj djece i mladeži Karlovac te predstavnice ŽGK “Korak”.

Sredstva za provedbu Programa osigurana su od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.