ODRŽANE SU 2., 3. I 4. RADIONICA PROGRAMA ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE MEKIH I PRENOSIVIH VJEŠTINA U KARLOVCU

Datum objave: 29. 2. 2020.

U sklopu projekta “Nova znanja za jednake mogućnosti” održane su 2., 3. i 4. radionica u Karlovcu, u Centru za socijalnu skrb Karlovac.
Tema druge radionice je bila kako i gdje tražiti posao gdje smo korisnike/ice naučili samostalno pretraživati oglase za posao. Treća radionica je bila na temu komunikacije. Korisnike/ice smo upoznali s vrstama komunikacije i komunikacijskim vještinama s naglaskom na aktivno slušanje. Četvrta radionica je bila na temu upravljanja vremenom gdje su korisnici uvidjeli da dobro upravljanje vremenom podrazumijeva dobro planiranje.

Zahvaljujemo korisnicima na dolasku i aktivnom sudjelovanju.

Podsjećamo da je ovo četvrta grupa korisnika s područja Karlovačke županije. Više informacija o projektu donosimo u nastavku.

Nova znanja za jednake mogućnosti traje od 6.9.2018.g. – 6.9.2020.g., ukupna vrijednost mu je 1.463.255,00 kn, te je u potpunosti financiran bespovratnim sredstvima Europske unije, iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014- 2020. Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju socijalne uključenosti i zapošljavanju marginaliziranih skupina na području Karlovačke i Sisačko- moslavačke županije. Korisnici projekta su 32 nezaposlene osobe na području Karlovačke županije te 32 na području Sisačko-moslavačke županije. Korisnici projekta su nezaposlene osobe, uključujući dugotrajno nezaposlene, žrtve nasilja u obitelji te korisnike prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Za sve dodatne informacije slobodno nam se obratite na broj: 047/600-392 ili dolaskom u naš ured: Ženska grupa Karlovac “Korak” Vladka Mačeka 6/II Karlovac.