OKRUGLI STOL ŽGK “KORAK” U OKVIRU PROGRAMA “MREŽA PODRŠKE I SURADNJE ZA ŽRTVE I SVJEDOKE KAZNENIH DJELA”

Datum objave: 26. 4. 2019.

Danas smo u Karlovcu, u suradnji sa Savezom udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije,  održali okrugli stol kao dio programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” kroz kojeg pružamo podršku i pomoć žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja.

Cilj okruglog stola, na temu „Pružanje podrške i pomoći osobama s invaliditetom – žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja“, bio je na jednom mjestu okupiti predstavnike pravosudnih tijela, institucija, ustanova i udruga koje rade ili dolaze u doticaj sa osobama s invaliditetom kao žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja te čuti njihova iskustva u radu kao i prepreke i izazove s kojima se suočavaju te ojačati suradnju svih dionika, s krajnjim ciljem pružanja kvalitetnije pomoći i podrške osobama s invaliditetom kada se nađu u situaciji da su žrtva ili svjedok/kinja kaznenog djela ili prekršaja.

Na okruglom stolu izlagale su:

  1. ŽENSKA GRUPA KARLOVAC „KORAK“: Sandra Turkanović, voditeljica aktivnosti ŽGK “Korak” programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”
  2. ŽUPANIJSKI SUD U KARLOVCU: Elma Kaleb Mamić, sutkinja i članica Županijskog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Karlovačke županije
  3. PREKRŠAJNI SUD U KARLOVCU: Ljiljana Skale, sutkinja i članica Županijskog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Karlovačke županije
  4. UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE I (SOIH) – MREŽA ŽENA S INVALIDITETOM: Gordana Jurčević, predsjednica Udruge i predsjednica Mreže
  5. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI OZALJ: Dijana Borović – Galović, ravnateljica
  6. UDRUGA HERA KRIŽEVCI: Marina Švagelj Jažić, predsjednica Udruge i voditeljica aktivnosti udruge HERA programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”

Okrugli stol svojom su nazočnošću i aktivnim sudjelovanjem podržali predstavnici: Karlovačke županije, Grada Karlovca, Općinskog suda u Karlovcu, Općinskog državnog odvjetništva u Karlovcu, Policijske uprave karlovačke, Centra za socijalnu skrb Karlovac, Crvenog križa Duga Resa, Udruge za podršku žrtvama i svjedocima, Saveza udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije, Udruge osoba s invaliditetom Karlovačke županije, Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj, Društva multiple skleroze Karlovačke županije, Rajske ptice – udruge za osobe s intelektualnim teškoćama te predstavnici medija.

Okrugli stol dio je  programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” financiranog od strane Ministarstva pravosuđa RH. Nositeljica je Ženska soba – Centar za seksualna prava, a provodi ga još 10 organizacija civilnog društva na području cijele Hrvatske, odnosno u onim županijama u kojima ne postoje odjeli za pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima pri županijskim sudovima.