OSVRT NA 1. GODINU PROVEDBE / PROGRAM „MREŽA PODRŠKE I SURADNJE ZA ŽRTVE I SVJEDOKE KAZNENIH DJELA“

Datum objave: 24. 1. 2019.

Prva je godina provedbe ovog programa iza nas. Bilo je puno aktivnosti, a mi izdvajamo ono najkonkretnije – pomoć koju smo pružili našim korisnicima/cama, žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja s područja Karlovačke i Ličko-senjske županije, dvije županije na kojima ŽGK „Korak“ pruža pomoć u okviru ovog programa.

U razdoblju od travnja 2018. g., kada je krenuo rad sa korisnicima/cama, pa do kraja 2018. g, pruženo je 318 usluga za 61 korisnika/korisnicu i to:

– 126 usluga emocionalne podrške
– 87 usluga praktičnih informacija
– 43 usluge informacija o pravima
– 12 usluga psihosocijalnog savjetovanja
– 24 usluge savjetodavne pomoći (pravno savjetovanje)
– 39 usluga za stranke koje nisu prijavili/e kazneno ili prekršajno djelo
– 10 usluga za stranke nakon završetka sudskog postupka
– 11 usluga pratnje na sud
– 8 usluga pratnje na druge institucije
– 36 dežurstava na sudovima, po 18 u svakoj županiji

Hvala svima koji su prepoznali ŽGK „Korak“ kao udrugu kojoj se s povjerenjem mogu obratiti za pomoć. Ukoliko kao žrtva ili svjedok kaznenog djela ili prekršaja trebate pomoć, slobodno nam se obratite! Tu smo za vas jer zajedno je lakše riješiti svaki problem.

Dođite do nas (adresa je Mačekova 6, Karlovac), nazovite nas (047/600-392) ili nam pošaljite e-mail na podrska.korak@gmail.com ili poruku ovdje na facebooku!

Program, kojeg financira Ministarstvo pravosuđa RH, provodi se u 13 županija u kojima ne postoje odjeli za pružanje podrške i pomoći žrtvama kaznenih djela, a provodi ga 10 organizacija civilnog društva sa Ženskom sobom – Centar za seksualna prava  kao nositeljicom.