ODRŽANE SU 5., 6. I 7. RADIONICA PROGRAMA ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE MEKIH I PRENOSIVIH VJEŠTINA U KARLOVCU I SISKU

Datum objave: 07. 3. 2019.

U sklopu projekta “Nova znanja za jednake mogućnosti” održane su 5., 6. i 7. radionica u Karlovcu, u Centru za socijalnu skrb Karlovac te u Sisku, Centru za socijalnu skrb Sisak. Peta radionica bila je na temu pisanja životopisa i to u Karlovcu 22.02.2019. i 26.02.2019. u Sisku. Šesta radionica je bila na temu pisanja …

Održan partnerski sastanak u sklopu programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“

Datum objave: 28. 2. 2019.

Dana 27. veljače 2019.g. , voditeljica aktivnosti programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ ispred ŽGK “Korak” i psihologinja na Programu sudjelovale su u Zagrebu na prvom partnerskom sastanku  druge godine provedbe Programa. Teme partnerskog sastanka bile su evaluacija prve godine provedbe programa te plan provedbe aktivnosti za drugu godinu. Na …

Sudjelovali smo na dvodnevnoj tematskoj edukaciji za OCD-e koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela

Datum objave: 28. 2. 2019.

Dana 25. i 26. veljače 2019. g. predstavnice Ženske grupe Karlovac “Korak” (zaposlenice i jedna volonterka) sudjelovale su u Zagrebu sa predstavnicima/cama ostalih deset udruga koje provode program “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” na dvodnevnoj tematskoj edukaciji za organizacije civilnog društva koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama i …

Europski je dan žrtava kaznenih djela (22.2.)

Datum objave: 22. 2. 2019.

Danas se obilježava Europski dan žrtava kaznenih djela koji ima za cilj javnost osvijestiti o pravima žrtava. Ženska grupa Karlovac „Korak“ jedan je od partnera na nacionalnom programu, financiranom od strane Ministarstva pravosuđa,  „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“,  kreiranog sa ciljem pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u županijama …

ODRŽANA 4. RADIONICA PROGRAMA ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE MEKIH I PRENOSIVIH VJEŠTINA U SISKU

Datum objave: 21. 2. 2019.

Danas, 21.2.2019.g., održana je četvrta  radionica u Sisku, u Centru za socijalnu skrb Sisak, unutar Programa za razvoj i unapređenje mekih i prenosivih vještina. Na radionici su sudjelovali korisnici projekta Nova znanja za jednake mogućnosti UP.02.1.1.06.0065, a tema radionice je bila upravljanje vremenom.  Korisnici su vidjeli da zapravo jako puno čimbenika utječe na vrijeme i …

Sudjelovali smo na edukaciji Standardi kvalitete volonterskih programa za organizatore volontiranja

Datum objave: 20. 2. 2019.

Predstavnica naše udruge sudjelovala je danas na edukaciji o standardima kvalitete volonterskih programa za organizatore volontiranja te sastanku Mreže koordinatora volontera Karlovačke županije koje su organizirali Udruga SMART – Volonterski centar Rijeka u suradnji s Carpe Diem udrugom za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih. Standardi kvalitete volonterskih programa za …

ODRŽANA 4. RADIONICA PROGRAMA ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE MEKIH I PRENOSIVIH VJEŠTINA U KARLOVCU

Datum objave: 20. 2. 2019.

Danas, 20.2.2019.g., održana je četvrta radionica u Karlovcu, u Centru za socijalnu skrb Karlovac, unutar Programa za razvoj i unapređenje mekih i prenosivih vještina. Na radionici su sudjelovali korisnici projekta Nova znanja za jednake mogućnosti UP.02.1.1.06.0065, a tema radionice je bila upravljanje vremenom.  Korisnici su kroz radionicu naučili kako bolje upravljati svojim vremenom, koji su …

ODRŽANA 3. RADIONICA PROGRAMA ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE MEKIH I PRENOSIVIH VJEŠTINA U SISKU

Datum objave: 19. 2. 2019.

Danas, 19.2.2019.g., održana je treća  radionica u Sisku, u Centru za socijalnu skrb Sisak, unutar Programa za razvoj i unapređenje mekih i prenosivih vještina. Na radionici su sudjelovali korisnici projekta Nova znanja za jednake mogućnosti UP.02.1.1.06.0065, a tema radionice je bila komunikacija.  Korisnici su upoznati sa važnosti komunikacije, sa verbalnom i neverbalnom komunikacijom. Zadovoljni su …

ODRŽANA 3. RADIONICA PROGRAMA ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE MEKIH I PRENOSIVIH VJEŠTINA U KARLOVCU

Datum objave: 15. 2. 2019.

Danas, 15.2.2019.g., održana je treća radionica u Karlovcu, u Centru za socijalnu skrb Karlovac, unutar Programa za razvoj i unapređenje mekih i prenosivih vještina. Na radionici su sudjelovali korisnici projekta Nova znanja za jednake mogućnosti UP.02.1.1.06.0065, a tema radionice je bila komunikacija.  Korisnici su kroz radionicu naučili kako uspješno komunicirati te koliko je zapravo komunikacija …