Partnerski i intervizijski sastanak programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”

Datum objave: 02. 9. 2020.

Dana 31.  kolovoza i 1. rujna 2020. predstavnice naše udruge, Sandra Turkanović, pravnica/voditeljica Programa ispred ŽGK „Korak“ i Mateja Bubaš, psihologinja ŽGK „Korak”, sudjelovale su u Šumećanima na partnerskom i intervizijskom sastanku programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“.

Tijekom navedena dva dana na rasporedu su bile sljedeće teme: prilagodbe rada udruga u pružanju podrške i pomoći žrtvama i svjedocima u vrijeme COVID-a 19, pregled aktivnosti preostalih do kraja treće, ujedno posljednje, godine ovog trogodišnjeg ciklusa Programa, dogovor oko aktivnosti, odnosno pisanja prijave  vezane uz novi ciklus Programa koji bi se trebao nastaviti s 1. siječnjem 2021. godine te edukacija na temu seksualnog nasilja.

Kao i uvijek do sada, dodana vrijednost bilo je i neizostavno druženje u slobodno vrijeme koje se koristilo za dodatnu razmjenu iskustava predstavnika/ca udruga uključenih u Program.

Partnerski i intervizijski sastanak aktivnosti su programa „Mreža podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela“ koji je kreiran sa ciljem osiguravanja pružanja pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima. Program financira Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske. Ženska soba – Centar za seksualna prava je nositeljica programa, a provodi ga, na području 13 županija, 10 organizacija civilnog društva:  Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac „Korak“;  S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir.