Potpisan još jedan Ugovor o dodjeli financijskih sredstava između Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Ženske grupe Karlovac “KORAK”

Datum objave: 03. 11. 2017.

Danas je u predsjednica naše udruge s predstavnicima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku potpisala još jedan ugovor o dodjeli financijskih sredstava. Nakon prethodno potpisanog,  vezanog uz projekt „Promjena – korak do sigurnosti“ kroz kojeg smo uveli novu uslugu savjetodavnog rada s počiniteljima obiteljskog nasilja, (Trogodišnji  program “Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge”), ovaj je ugovor vezan uz projekt „Tolerancija na full jer nasilje nije cool“ iz Područja prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017. godini.

Kroz navedeni projekt radit ćemo na području prevencije nasilnog ponašanja među mladim ljudima u partnerskim adolescentskim vezama. Partneri na projektu su nam Karlovačka županija te Lokalna akcijska grupa (LAG) Vallis Colapis. Predviđeno trajanje projekta je 10 mjeseci: 15.listopada 2017. – 14. kolovoza 2018. godine.

Projektom se direktno pristupa ciljanoj skupini, mladim ljudima (15-17 godina), s ciljem edukacije o vrstama, uzrocima i posljedicama nasilnog ponašanja među vršnjačkim skupinama te stavljanjem naglaska na njegovu prevenciju. Odabrani pristup su edukativna predavanja po srednjim školama Karlovačke županije, upotpunjena dodatnom edukacijom za srednjoškolce (trening za trenere) za 24 učenika  koji se žele aktivno, volonterski  uključiti u rad na predmetnoj temi. Nakon toga će grupa učenika – trenera stečena znanja prenositi svojim vršnjacima kroz predavanja te će tako nastaviti projektom započetu praksu edukacije o vrstama nasilja i nasilničkom ponašanju među mladim ljudima. Uz to, učenici – treneri steći će i znanja o volonterstvu kroz  edukativne radionice na temu volonterstva mladih koje će za njih održati djelatnica LAG-a Vallis Colapis.

Projektom će biti obuhvaćeno svih dvanaest srednjih škole Karlovačke županije  u kojima će se provoditi predavanja za oko 500 učenika 2. i 3. razreda. Također, bit će obuhvaćeni i prosvjetni radnici, članovi obitelji srednjoškolaca, lokalna zajednica i cjelokupna društvena zajednica.

Rezultati koji se žele postići projektom, pretpostavljaju učinkovitu edukaciju o prevenciji i smanjenje stope nasilja među mladima. Projekt posjeduje naznaku održivosti i u narednim školskim godinama kroz nastavak edukativno – suportivnog djelovanja projektom oformljene učeničke grupe (učenici – treneri) te kroz kontinuirano ažuriranje postojeće  internetske stranice ŽGK „Korak“ te grupe na društvenoj mreži koji će tako i dalje biti dostupni korisnicima i široj javnosti.