Predstavnice ŽGK „KORAK“ sudjelovale su na dvodnevnoj tematskoj edukaciji za ocd-e koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela

Datum objave: 03. 4. 2019.

Dana 1. i 2. travnja 2019. g. predstavnice Ženske grupe Karlovac “Korak” (zaposlenice i jedna volonterka) sudjelovale su u Zagrebu sa predstavnicima/cama ostalih deset udruga koje provode program “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” na dvodnevnoj tematskoj edukaciji za organizacije civilnog društva koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela.  Svrha edukacije  bila je dodatno educiranje zaposlenika/ca i volontera/ki koji već godinu dana rade sa žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja   kako bi mogli još kvalitetnije pružati informacije o pravima, psihološko i pravno savjetovanje te podršku žrtvama i svjedocima/kinjama na sudu.

Teme o kojima smo imali priliku slušati stručne predavačice bile su: Postupak prijave kaznenih djela i prekršajnih djela nasilja u obitelji – postupanje policije; Pružanje podrške osobama s            invaliditetom – problemi u sustavu podrške žrtvama kaznenih djela; Rad sa neugodnim korisnicima/ama; Zakon o zaštiti osobnih podataka; Postupanje u kriznim situacijama i Sagorijevanje profesionalaca/mehanizmi zaštite  te vježbe: Rad na SOS telefonu i   Unaprjeđenje sustava podrške žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela.

Program financijski podržava Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske. Ženska soba – Centar za seksualna prava je nositeljica programa, a partnerske organizacije na projektu su:  Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir.