PROJEKT “KORAK u život bez nasilja”

Datum objave: 02. 7. 2021.

Dana 01.07.2021. godine Ženska grupa Karlovac “Korak” potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za otvoreni trajni poziv “Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije”, u sklopu ESF Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. za projekt “KORAK u život bez nasilja” UP.02.2.2.12.0010. Ukupna vrijednost projekta je 3.712.800,00 kn te se u potpunosti financira sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Razdoblje provedbe projekta je 01.07.2021. – 01.07.2023. godine.

Projekt KORAK u život bez nasilja pridonosi procesu deinstitucionalizacije i socijalnoj uključenosti razvojem izvaninstitucijske podrške za žrtve obiteljskog nasilja. Projekt razvija izvaninstitucijsku uslugu organiziranog stanovanja, unaprjeđuje uslugu psihosocijalne podrške, jača kapacitete stručnjaka za pružanje usluga te podiže svijest javnosti o procesu deinstitucionalizacije i pravima žrtava nasilja na život u zajednici.

Očekivani rezultati projekta su:

  • Smanjenje broja korisnika usluge smještaja kao institucijskog obilika za 15 žrtava obiteljskog nasilja koji trenutno koriste uslugu smještaja, a koji će prijeći u organizirano stanovanje;
  • Unaprjeđenje kvalitete postojeće izvaninstitucijske usluge psihosocijalne podrške za istih 15 pripadnika ciljne skupine i dodatnih 5 iz zajednice (ukupno 20);
  • Jačanje kapaciteta 10 stručnjaka koji rade s ciljnim skupinama;
  • Podizanje svijesti javnosti provedbom kampanje o pravima žrtava obiteljskog nasilja s naglaskom na pravo na život u zajednici

 

Kontakt osoba za više informacija:

Mirjana Duduković, predsjednica ŽGK “Korak”

047/600-392

 

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ženske grupe Karlovac “Korak”